Lista e zyrtarëve « Ballina

Në këtë databazë është përshirë analizimi i regjistrave të pasurisë për 71 zyrtarë publik të cilët kanë ushtruar apo vazhdojnë të ushtrojnë funksione publike nga viti 2010 e deri sot. Për konsideratë janë marrë individë me ndikim të madh në sferën institucionale dhe publike, kryetarë të partive, deputetë të disa legjislaturave me radhë, drejtorë prokurimi në dikasterët qeveritar që kanë pasur buxhet më të lartë, drejtorë ekzekutiv në kompanitë publike dhe kryetarë komunash. Kriteri themelor për përfshirjen në hulumtim ka qenë që këta individë të klasifikimeve të mësipërme, të kenë qenë të paraparë për të deklaruar pasurinë në së paku tri vite.

Më poshtë mund të gjeni profilet me të gjeturat e hulumtimit për secilin zyrtar.

Mimoza Kusari

Ministre, zv. Kryeministre, kryetare në KK Gjakovë

Shiko profilin ››

Sokol Bashota

Kryetar në KK Klinë

Shiko profilin ››

Ramadan Muja

Kryetar në KK Prizren

Shiko profilin ››

Sami Lushtaku

Kryetar në KK Skenderaj

Shiko profilin ››

Nexhat Demaku

Kryetar në KK Gllogoc

Shiko profilin ››

Xhavit Dakaj

Sekretar në MASHT

Shiko profilin ››

Gani Shabani

Drejtor dhe sekretar në MSH

Shiko profilin ››

Enver Hoxhaj

Ministër dhe deputet

Shiko profilin ››

Hajredin Kuçi

Zv. Kryeministër dhe Ministër

Shiko profilin ››

Agron Mustafa

Drejtor në ANP dhe kryeshef në PTK

Shiko profilin ››

Ejup Qerimi

Kryeshef ekzekutiv në PTK

Shiko profilin ››

Sali Mekaj

Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Pejë dhe kryetar i Gjykatës së Apelit

Shiko profilin ››

Ekrem Hoxha

Kryetar i bordit në ARKEP

Shiko profilin ››

Enver Hasani

Kryetar në Gjykatën Kushtetuese

Shiko profilin ››

Agron Thaçi

Anëtar i bordit në Hekurudha të Kosovës

Shiko profilin ››

Ahmet Tmava

Kryetar i bordit në KPMM

Shiko profilin ››

Valdete Daka

Kryetare e KQZ-së

Shiko profilin ››

Bedri Hamza

Ministër dhe Guvernator në BQK

Shiko profilin ››

Jakup Krasniqi

Kryetar i Kuvendit të Kosovës

Shiko profilin ››

Ramush Haradinaj

Kryetar i AKK dhe deputet

Shiko profilin ››

Visar Ymeri

Kryetar i LVV dhe Deputet

Shiko profilin ››

Kadri Veseli

Kryetar i Kuvendit të Kosovës

Shiko profilin ››

Shukri Buja

Kryetar KK Lipjan dhe Deputet

Shiko profilin ››

Pal Lekaj

Kryetar i KK Gjakovë dhe deputet

Shiko profilin ››

Ahmet Shala

Ministër dhe Ambasador

Shiko profilin ››

Xhavit Haliti

Nënkryetar në Kuvendin e Kosovës

Shiko profilin ››

Abelard Tahiri

Këshilltar politik në ZKM

Shiko profilin ››

Fejzullah Hasani

Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës

Shiko profilin ››

Bekim Jashari

Kryetar i bordit në ANP

Shiko profilin ››

Rexhë Gjonbalaj

Kryesues i bordit në PTK

Shiko profilin ››

Haxhi Shala

Deputet dhe drejtor në MFSK

Shiko profilin ››

Fatmir Limaj

Ministër dhe deputet

Shiko profilin ››

Adem Grabovci

Deputet dhe zv.ministër

Shiko profilin ››

Memli Krasniqi

Ministër dhe deputet

Shiko profilin ››

Isa Mustafa

Kryeministër, deputet dhe kryetar në KK Prishtina

Shiko profilin ››

Hashim Thaçi

Kryeministër dhe President

Shiko profilin ››

Lutfi Haziri

Deputet dhe Kryetar i KK Gjilan

Shiko profilin ››

Besim Beqaj

Ministër dhe deputet

Shiko profilin ››