COHU
Loading...

FILTRO SIPAS

SEARCH

FILTRO SIPAS

SEARCH

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2016

Download si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Address Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Comment
Donacion Person fizik Behgjet Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-02-20 AKR Siguria, Makos LTD, Newco Liria car and Livestock Market, Tempore, M-Technologie, Mabetex Holding, Mabetex Properties, Atv-Media Kom 70167671, 70331591, 70458421, 70508745, 70508826, 70817691, 70846144, 80227701 2011
Donacion Person fizik Behgjet Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-02-22 AKR Siguria, Makos LTD, Newco Liria car and Livestock Market, Tempore, M-Technologie, Mabetex Holding, Mabetex Properties, Atv-Media Kom 70167671, 70331591, 70458421, 70508745, 70508826, 70817691, 70846144, 80227701 2011
Donacion Person fizik Vegim Gashi Prishtinë 13€ 2011-12-08 AKR Komtel Project Engineering 70035611 2011
Donacion Person fizik Bashkim Maxhuni Vushtrri 1,000€ 2011-01-12 AKR Fitimi-B.M 80368828 2011
Donacion Person fizik Blerim Sokoli Prizren 1,000€ 2011-01-13 AKR Chip S&S 80346344 2011
Donacion Person fizik Nexhmedin Vranovci Prishtinë 1,000€ 2011-01-13 AKR Feal Kosova 70667967 2011 Person i autorizuar
Donacion Person fizik Isa Kelmendi Prishtinë 1,000€ 2011-01-13 AKR Isa4D 70809737 2011
Donacion Person fizik Driton Firza Gjakovë 1,000€ 2011-01-13 AKR Arkitektura 70002610 2011
Donacion Person fizik Xhavid Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-01-17 AKR Driti, KF Hajvalia, Siguria 70409527, 71004171, 70167671 2011 Në bizneset dy dhe tre është vetëm person i autorizuar
Donacion Person fizik Afrim Canolli Prishtinë 1,000€ 2011-01-18 AKR Auto-Taxi Afrim Canolli, Te Canolli 70034414, 71064921 2011

Rikërko

Copy to clipboard
Preview