Paqartësitë rreth pronësisë

« Kthehu

Ndonëse në të gjeturat prej analizimit të 71 rasteve, janë vetëm tre raste në të cilat ka paqartësi të plotë sa i përket pronësisë, prapë se prapë ky problem në procesin e deklarimit të pasurisë është serioz dhe do të duhej të trajtohej si i tillë nga ana e AKK-së. Nëse ky fenomen që teknikisht është i mundshëm, të bëhej rutinë e përdorimit, atëherë është një agjens më shumë ne sigurimin e parajsës së pasurimit të paligjshëm të zyrtarëve të lartë publikë, ndaj të cilëve, AKK-ja nuk ka asnjë mekanizëm për t’i kontrolluar.

Pasuria e paluajtshme është deklaruar ndryshe ndër vite, herë në pronësinë e  deklaruesit herë si e përbashkët.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201020112013201420152016

Ahmet Shala

Ministër dhe Ambasador

Shiko profilin ››

Një truall në vitin 2010 është deklaruar si pronë e bashkëshortes ndërsa në vitin 2012 si pronë e përbashkët.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201220132014

Adem Grabovci

Deputet dhe zv.ministër

Shiko profilin ››

Një banesë e ka deklaruar në 2015 si pronë të bashkëshortes ndërsa në 2016 si pronë të fëmijëve pa sqaruar nëse është bartur pronësia.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016