COHU

 

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2016)

Databaza mbi pasqyrat financiare të gjashtë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK, Nisma dhe AKR), paraqet në rend të parë digjitalizim të pasqyrave financiare dhe raporteve të auditimit për periudhën kohore 2009-2016, të bëra publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Kjo databazë përmban vetëm të hyrat e këtyre partive politike dhe në të nuk paraqiten edhe shpenzimet. 

Databaza përmban të gjitha pasqyrat financiare vjetore (2009-2016) si dhe raportet e auditimit të shpenzimeve të fushatave zgjedhore (zgjedhjet lokale të vitit 2009, zgjedhjet nacionale të vitit 2010, si dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të vitit 2009 për Komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut)

Databaza mbi pasqyrat financiare të partive politike (2009-2016), krahas vizualizimit të të dhënave nga raportet e KQZ-së, lejon edhe kërkimin manual për secilin subjekt juridik dhe fizik përkitazi me shumën apo kontributin e dhënë për secilën nga pesë partitë politike të lartpërmendura. 

Kjo databazë është e lidhur edhe me databazën: “Rrjetëzimi i lidhjeve të biznesit me politikën”, përmes së cilës lejohet kërkim shtesë rreth përfitimeve monetare të financuesve të partive politike. Filtrat në anën e majtë të databazës lejojnë kërkim shtesë përkitazi me katër aspekte të ndryshme por të ndërlidhura në mes vete dhe të cilat ofrojnë mundësi për të parë përfitimet nga tenderët publikë të financuesve të pesë partive politike (PDK, LDK, LVV, AAK, Nisma dhe AKR). 

*Shënim – Të dhënat për bizneset në pronësi të financuesve si persona fizik për periudhën 2009-2012 janë marrë nga Agjencia e Regjistrimit të Biznesit gjatë vitit 2014, ndërsa të dhënat për financuesit gjatë periudhës 2013-2016 janë marrë gjatë vitit 2019.

Loading...

FILTRO SIPAS

KËRKO

FILTRO SIPAS

KËRKO

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2016)

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2016

Shkarko si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Adresa Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Koment
Donacion Person fizik Fadil Ukshini Viti 1,000€ 2011-12-12 AKR Donjeta 80408676 2011
Donacion Person fizik Liman Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-12-14 AKR 24 Yjet, Kombi-Taxi Liman Pacolli 70272929, 80314493 2011
Donacion Person fizik Violeta Gashi Prishtinë 1,000€ 2011-12-21 AKR Verdia, Vala Consulting, K BI ESSE 70484868, 70507242, 70747332 2011 Në bizneset dy dhe tre është ish-pronar apo person i autorizuar
Donacion Person fizik Blerim Gashi Prishtinë 1,000€ 2011-12-21 AKR Lubrikos 70146852 2011
Donacion Person fizik Remzi Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-12-22 AKR Daba Daba 70950618 2011
Donacion Person fizik Ilir Krasniqi Prishtinë 1,000€ 2011-12-22 AKR Teaplast 70309218 2011
Donacion Person fizik Milazim Vitia Prishtinë 1,000€ 2011-12-22 AKR Kombi-Taxi Arben Vitia 70107280 2011 Ish person i autorizuar
Donacion Person fizik Nehat Selimi Prishtinë 1,000€ 2011-12-27 AKR NS - HAB - I, Nehati Company 70397627, 80059825 2011
Donacion Person fizik Ismet Uka Prishtinë 1,000€ 2011-12-28 AKR Restaurant-Piceri Pishat 70612755 2011
Donacion Person fizik Banush Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-12-28 AKR Ndërmarrja Publike Banesore 70170765 2011 Person I autorizuar

Hulumtime

Kopjo
Preview