Mos deklarimi i të hyrave por vetëm i burimit apo deklarimi i të hyrave pa deklaruar burimin

« Kthehu

Tre zyrtarë publikë kanë deklaruar në mënyrë jo korrekte të hyrat. Në disa raste është bërë vetëm deklarimi i të hyrave por jo burimi i tyre e në raste të tjera është deklaruar burimi por jo vlera e të hyrave.

Agron Thaçi

Anëtar i bordit në Hekurudha të Kosovës

Shiko profilin ››

Në vitin 2010 zyrtari ka deklaruar se bashkëshortja e tij punon në QFM Kaçanik por nuk ka deklaruar të hyra nga ajo punë.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Fejzullah Hasani

Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës

Shiko profilin ››

Në vitin 2010 ka thënë se paguhet edhe nga disa burime të tjera përveç Gjykatës por nuk ka deklaruar vlera.

Në disa vite zyrtari ka deklaruar të gjitha të hyrat në një shumë, pra pa i ndarë në burime duke u justifikuar që ka vetëm një xhirollogari.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Hajredin Kuçi

Zv. Kryeministër dhe Ministër

Shiko profilin ››

Në vitin 2012 ka deklaruar se merr mëditje për udhëtime jashtë vendit por nuk ka deklaruar vlerën.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Adem Grabovci

Deputet dhe zv.ministër

Shiko profilin ››

Në vitin 2010, zyrtari ka deklaruar vetëm burimet e të hyrave për vete dhe bashkëshorten por pa treguar vlerën e të hyrave.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016