COHU

 

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2016)

Databaza mbi pasqyrat financiare të gjashtë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK, Nisma dhe AKR), paraqet në rend të parë digjitalizim të pasqyrave financiare dhe raporteve të auditimit për periudhën kohore 2009-2016, të bëra publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Kjo databazë përmban vetëm të hyrat e këtyre partive politike dhe në të nuk paraqiten edhe shpenzimet. 

Databaza përmban të gjitha pasqyrat financiare vjetore (2009-2016) si dhe raportet e auditimit të shpenzimeve të fushatave zgjedhore (zgjedhjet lokale të vitit 2009, zgjedhjet nacionale të vitit 2010, si dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të vitit 2009 për Komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut)

Databaza mbi pasqyrat financiare të partive politike (2009-2016), krahas vizualizimit të të dhënave nga raportet e KQZ-së, lejon edhe kërkimin manual për secilin subjekt juridik dhe fizik përkitazi me shumën apo kontributin e dhënë për secilën nga pesë partitë politike të lartpërmendura. 

Kjo databazë është e lidhur edhe me databazën: “Rrjetëzimi i lidhjeve të biznesit me politikën”, përmes së cilës lejohet kërkim shtesë rreth përfitimeve monetare të financuesve të partive politike. Filtrat në anën e majtë të databazës lejojnë kërkim shtesë përkitazi me katër aspekte të ndryshme por të ndërlidhura në mes vete dhe të cilat ofrojnë mundësi për të parë përfitimet nga tenderët publikë të financuesve të pesë partive politike (PDK, LDK, LVV, AAK, Nisma dhe AKR). 

*Shënim – Të dhënat për bizneset në pronësi të financuesve si persona fizik për periudhën 2009-2012 janë marrë nga Agjencia e Regjistrimit të Biznesit gjatë vitit 2014, ndërsa të dhënat për financuesit gjatë periudhës 2013-2016 janë marrë gjatë vitit 2019.

Loading...

FILTRO SIPAS

KËRKO

FILTRO SIPAS

KËRKO

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2016)

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2016

Shkarko si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Adresa Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Koment
Donacion Person fizik Vegim Gashi Prishtinë 300€ 2012-06-08 AKR Komtel Project Engineering 70035611 2012
Donacion Person fizik Vegim Gashi Prishtinë 120€ 2012-11-19 AKR Komtel Project Engineering 70035611 2012
Donacion Person fizik Behgjet Pacolli Prishtinë 915€ 2012-01-04 AKR Siguria, Makos LTD, Newco Liria car and Livestock Market, Tempore, M-Technologie, Mabetex Holding, Mabetex Properties, Atv-Media Kom 70167671, 70331591, 70458421, 70508745, 70508826, 70817691, 70846144, 80227701 2012
Donacion Person fizik Behgjet Pacolli Prishtinë 1,000€ 2012-01-06 AKR Siguria, Makos LTD, Newco Liria car and Livestock Market, Tempore, M-Technologie, Mabetex Holding, Mabetex Properties, Atv-Media Kom 70167671, 70331591, 70458421, 70508745, 70508826, 70817691, 70846144, 80227701 2012
Donacion Person fizik Ismet Gashi Prishtinë 1,800€ 2012-01-02 LDK Premier, Dardania, Hib Construction 80226977, 70155997, 70251909 2012 Kontribut në natyrë mallra dhe shërbime - Qiraja e zyreve
Donacion Person juridik Dukagjini Business Consulting Pejë 3,874€ 2012-09-26 LDK Dukagjini Business Consulting 70607654 2012 Pajime te TI
Donacion Person fizik Lutfi Zharku Kaçanik 500€ 2012-12-03 LDK Sharr beteiligungs GMBH, Kosovo cement & Concrete company 70097952, 70614006 2012 Ish person i autorizuar në dy bizneset e gjetura
Donacion Person fizik Lutfi Zharku Kaçanik 1,000€ 2011-01-31 LDK Sharr beteiligungs GMBH, Kosovo cement & Concrete company 70097952, 70614006 2011 Ish person i autorizuar në dy bizneset e gjetura
Donacion Person fizik Hashim Deshishku Prishtinë 1,000€ 2011-01-31 LDK Lesna, Gazeta Prishtina, NLB Prishtina, Hib Construction, Sigkos, F.C Prishtina, Institucioni financiar Lesna, Lesna Trade, Deshishku Construction, Lesna, Lesna Ndertimi, Newco Dardania 80098324, 70032957, 70053484, 70251909, 70249109, 70351653, 70504766, 70612577, 70707705, 70036330, 70376698, 70375782 2011 Gazeta Prishtina - ish pronar Newco Dardania - person i autorizuar, biznes i shuar Hib Construction - biznes i shuar Lesna - ish person i autorizuar
Donacion Person fizik Fadil Shalaku Obiliq 1,000€ 2011-01-31 LDK Shala Trade 70019665 2011

Hulumtime

Kopjo
Preview