COHU

 

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2016)

Databaza mbi pasqyrat financiare të gjashtë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK, Nisma dhe AKR), paraqet në rend të parë digjitalizim të pasqyrave financiare dhe raporteve të auditimit për periudhën kohore 2009-2016, të bëra publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Kjo databazë përmban vetëm të hyrat e këtyre partive politike dhe në të nuk paraqiten edhe shpenzimet. 

Databaza përmban të gjitha pasqyrat financiare vjetore (2009-2016) si dhe raportet e auditimit të shpenzimeve të fushatave zgjedhore (zgjedhjet lokale të vitit 2009, zgjedhjet nacionale të vitit 2010, si dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të vitit 2009 për Komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut)

Databaza mbi pasqyrat financiare të partive politike (2009-2016), krahas vizualizimit të të dhënave nga raportet e KQZ-së, lejon edhe kërkimin manual për secilin subjekt juridik dhe fizik përkitazi me shumën apo kontributin e dhënë për secilën nga pesë partitë politike të lartpërmendura. 

Kjo databazë është e lidhur edhe me databazën: “Rrjetëzimi i lidhjeve të biznesit me politikën”, përmes së cilës lejohet kërkim shtesë rreth përfitimeve monetare të financuesve të partive politike. Filtrat në anën e majtë të databazës lejojnë kërkim shtesë përkitazi me katër aspekte të ndryshme por të ndërlidhura në mes vete dhe të cilat ofrojnë mundësi për të parë përfitimet nga tenderët publikë të financuesve të pesë partive politike (PDK, LDK, LVV, AAK, Nisma dhe AKR). 

*Shënim – Të dhënat për bizneset në pronësi të financuesve si persona fizik për periudhën 2009-2012 janë marrë nga Agjencia e Regjistrimit të Biznesit gjatë vitit 2014, ndërsa të dhënat për financuesit gjatë periudhës 2013-2016 janë marrë gjatë vitit 2019.

Loading...

FILTRO SIPAS

KËRKO

FILTRO SIPAS

KËRKO

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2016)

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2016 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2016

Shkarko si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Adresa Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Koment
Donacion Person fizik Remzi Pacolli Prishtinë 705€ 2011-12-28 AKR Daba Daba 70950618 2011
Donacion Person fizik Muhamed Beshiri Prishtinë 1,000€ 2011-12-29 AKR Item-Trade 70164213 2011
Donacion Person fizik Vegim Gashi Prishtinë 1,000€ 2011-12-29 AKR Komtel Project Engineering 70035611 2011
Donacion Person fizik Sherif Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-12-29 AKR Lens Production 70879034 2011
Donacion Person fizik Ismet Abazi Prishtinë 1,000€ 2011-12-29 AKR Abazi 80470002 2011
Donacion Person fizik Avni Rexha Mitrovicë 900€ 2011-12-29 AKR Kombi-Taxi Avni Rexha 70123404 2011
Donacion Person fizik Remzi Pacolli Prishtinë 295€ 2012-12-29 AKR Daba Daba 70950618 2011
Donacion Person fizik Genc Cara Prishtinë 1,000€ 2011-12-30 AKR Mi arte 80077084 2011
Donacion Person fizik Imer Pacolli Prishtinë 1,000€ 2011-12-30 AKR Esarom-Kosova 80607792 2011
Donacion Person fizik Sherif Pacolli Prishtinë 610€ 2011-12-30 AKR Lens Production 70879034 2011

Hulumtime

Kopjo
Preview