Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2012)

Databaza mbi pasqyrat financiare të pesë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK dhe AKR), paraqet në rend të parë digjitalizim të pasqyrave financiare dhe raporteve të auditimit për periudhën kohore 2009-2012, të bëra publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Kjo databazë përmban vetëm të hyrat e këtyre pesë partive politike dhe në të nuk paraqiten edhe shpenzimet. Shpenzimet e partive politike do të përfshihen në këtë databazë në ditët në vijim.  

Databaza përmban të gjitha pasqyrat financiare vjetore (2009-2012) si dhe raportet e auditimit të shpenzimeve të fushatave zgjedhore (zgjedhjet lokale të vitit 2009, zgjedhjet nacionale të vitit 2010, si dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të vitit 2009 për Komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut)

Databaza mbi pasqyrat financiare të partive politike (2009-2010), krahas vizualizimit të të dhënave nga raportet e KQZ-së, lejon edhe kërkimin manual për secilin subjekt juridik dhe fizik përkitazi me shumën apo kontributin e dhënë për secilën nga pesë partitë politike të lartpërmendura. 

Kjo databazë është e lidhur edhe me databazën: “Rrjetëzimi i lidhjeve të biznesit me politikën”, përmes së cilës lejohet kërkim shtesë rreth përfitimeve monetare të financuesve të pesë partive politike. Filtrat në anën e majtë të databazës lejojnë kërkim shtesë përkitazi me katër aspekte të ndryshme por të ndërlidhura në mes vete dhe të cilat ofrojnë mundësi për të parë përfitimet nga     tenderët publikë të financuesve të pesë partive politike (PDK, LDK, LVV, AAK dhe AKR).  

Loading...

FILTRO SIPAS

KËRKO

FILTRO SIPAS

KËRKO

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2012)

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2012

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2012 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2012

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2012: të kategorizuara sipas personave fizik dhe juridik

Shkarko si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Adresa Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Koment
Buxheti 3,674€ PDK 2012
Donacion Person Fizik Fadil Shala Gjilan 980€ 2011-05-05 PDK Compact Group, Adea Group 70038678, 70873664 2011 Në raportin e auditit emri është i Mustafë Shala, por nr i ID është i Fadil Shala
Donacion Person Fizik Fadil Shala Gjilan 1,000€ 2011-05-07 PDK Compact Group, Adea Group 70038678, 70873664 2011 Në raportin e auditit emri është i Mustafë Shala, por nr i ID është i Fadil Shala
Donacion Person Fizik Fadil Shala Gjilan 597€ PDK Compact Group, Adea Group 70038678, 70873664 2010 Në raportin e auditit emri është i Mustafë Shala, por nr i ID është i Fadil Shala
Donacion Person Fizik Basri Kqiku Gjilan 10,000€ 2015-09-08 PDK Bejta Commerce 70038754 2009
Donacion Person Fizik Bujar Shabani Ferizaj 1,000€ 2009-10-16 PDK Bageri 80280343 2009
Donacion Person Fizik Florim Zuka Gjilan 1,000€ 2011-07-14 PDK Tali, Etii Roads Construcion, Eti 70166508, 70494825, 70587998 2011
Donacion Person Fizik Florim Zuka Gjilan 1,000€ 2011-07-15 PDK Tali, Etii Roads Construcion, Eti 70166508, 70494825, 70587998 2011
Donacion Person Fizik Florim Zuka Gjilan 8,000€ 2009-09-08 PDK Tali, Etii Roads Construcion, Eti 70166508, 70494825, 70587998 2009
Donacion Person Fizik Ismet Konushefci Prishtinë 500€ 2009-12-06 PDK Beni - Com 80303122 2009

Hulumtime

Kopjo
Preview