Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2012)

Databaza mbi pasqyrat financiare të pesë partive politike kryesore në vend (PDK, LDK, LVV, AAK dhe AKR), paraqet në rend të parë digjitalizim të pasqyrave financiare dhe raporteve të auditimit për periudhën kohore 2009-2012, të bëra publike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ). Kjo databazë përmban vetëm të hyrat e këtyre pesë partive politike dhe në të nuk paraqiten edhe shpenzimet. Shpenzimet e partive politike do të përfshihen në këtë databazë në ditët në vijim.  

Databaza përmban të gjitha pasqyrat financiare vjetore (2009-2012) si dhe raportet e auditimit të shpenzimeve të fushatave zgjedhore (zgjedhjet lokale të vitit 2009, zgjedhjet nacionale të vitit 2010, si dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të vitit 2009 për Komunën e Ferizajt dhe të Kaçanikut)

Databaza mbi pasqyrat financiare të partive politike (2009-2010), krahas vizualizimit të të dhënave nga raportet e KQZ-së, lejon edhe kërkimin manual për secilin subjekt juridik dhe fizik përkitazi me shumën apo kontributin e dhënë për secilën nga pesë partitë politike të lartpërmendura. 

Kjo databazë është e lidhur edhe me databazën: “Rrjetëzimi i lidhjeve të biznesit me politikën”, përmes së cilës lejohet kërkim shtesë rreth përfitimeve monetare të financuesve të pesë partive politike. Filtrat në anën e majtë të databazës lejojnë kërkim shtesë përkitazi me katër aspekte të ndryshme por të ndërlidhura në mes vete dhe të cilat ofrojnë mundësi për të parë përfitimet nga     tenderët publikë të financuesve të pesë partive politike (PDK, LDK, LVV, AAK dhe AKR).  

Loading...

FILTRO SIPAS

KËRKO

FILTRO SIPAS

KËRKO

Pasqyrat financiare të subjekteve politike (2009-2012)

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2012

Të hyrat e subjekteve politike gjatë viteve 2009-2012 sipas llojit të të hyrave

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2012

Donacionet në të holla dhe kontributet në natyrë në mall dhe shërbime që kanë pranuar subjektet politike gjatë viteve 2009-2012: të kategorizuara sipas personave fizik dhe juridik

Shkarko si Excel
Lloji i të hyrave Person Juridik / Fizik Donatori Adresa Të hyrat e donacionit Data e donacionit Partia përfituese Emri i biznesit NRB ose numri fiskal Viti i raportit Koment
Donacion Person Fizik Valentina Haxhaj Pejë 1,000€ 2011-01-18 AKR Dyqani i Pavarur Shërbyes-Valentina Haxhaj 70008384 2011
Donacion Person Fizik Isuf Kryeziu Prishtinë 1,000€ 2011-01-19 AKR Enterjer 70032024 2011
Donacion Person Fizik Islam Bejtullahu Podujevë 1,000€ 2011-01-19 AKR Euro-service, Transbeton, Blendi 70460648, 70123715, 70648385 2011 Në bizneset dy dhe tre është person i autorizuar
Donacion Person Fizik Burim Salihu Prishtinë 670€ 2011-01-19 AKR Blendi, A & B, Idea Consulting, BM Consulting group, Prishtina Magazine, Munaida LLC, BM Training 70403199, 70521717, 70630265, 70811804, 71050602, 70914913, 71066541 2011 Në biznesin e parë dhe të tretë është ish pronar, në biznesin gjashtë është person i autorizuar
Donacion Person Fizik Kushtrim Thaçi Prishtinë 1,000€ 2011-01-25 AKR Infoshop-Ks, EMAA 70757893, 80486537 2011
Donacion Person Fizik Arbër Raça Mitrovicë 1,000€ 2011-01-27 AKR Raça Elektroniks, Jot, Iber Commerce 70533170, 70886502, 71054608 2011
Donacion Person Fizik Hajriz Alshiqi Prishtinë 1,000€ 2011-01-31 AKR Door -to-Door 70797186 2011
Donacion Person Fizik Feriz Alshiqi Prishtinë 1,000€ 2011-01-31 AKR Andi-Ardi 70496917 2011
Donacion Person Juridik Fleming Prishtinë 1,000€ 2011-01-31 AKR Fleming 70091203 2011
Donacion Person Fizik Xhengiz Sunguri Prishtinë 1,000€ 2011-02-01 AKR Decotech 71000508 2011

Hulumtime

Kopjo
Preview