COHU
Emri I donatorit Biznesi Qyteti Vlera e donacionit Partia perfituese Viti Vlera e donacioneve sipas viteve Numri I tenderevë Vlera
Person Juridik Alfa + Malisheve 2,500 PDK 2009/2010 Në vitin 2010: 500 euro, në 2009: 2,000 euro 3 438,303

Company tenders: Alfa

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTJehona,Alfa80063113,80270500ASFALTIMI I RRUGËS DAMANEK – QUPEVË - BUBEL2009-10-09403,904
KK MalishevëAlfa80270500FURNIZIM ME MATERIAL NDERTIMOR PËR FAMILJET E PASTREHË NË KOMUNËN E MALISHEVËS2013-03-2052,336
KK MalishevëAlfa80270500FURNIZIM ME MATERIAL NDERTIMOR PËR FAMILJET E PASTREHË NË KOMUNËN E MALISHEVËS2011-08-24124,927
Person Juridik Ard Group + Prizren 3,000 PDK 2010 1 8,739,136

Company tenders: Ard Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTDrini Company ,Ard Group70288833,70537834ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-078,739,136
Bujar Shabani Bageri + Ferizaj 1,000 PDK 2009 22 10,702,276

Company tenders: Bageri

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTBageri80280343Rehabilitimi i rruges magjistrale M25.2 Prishtinë-Gjilan ,pjesa Hajvali-Mramuer2008-04-18829,569
MIR & Rukolli,Bageri70222353,80280343Zgjerimi i Rrugës M2 – Milloshevë-Segmenti: Milloshevë-Vushtrri (sektori: Milloshevë-Lum i Madh), Lot 1, Lot2 dhe Lot52013-05-313,825,397
MIBageri80280343Ndërtimi i Rrugës Shkabaj – Qendra e Panaireve (Gazimestan)2013-07-02848,400
MIBageri80280343Asfaltimi i Rrugës Ferizaj-Nerodime (segmenti Ura e Jezercit2012-12-041,893,888
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rrugës në fshatin Konushefc - Buricë2012-03-09278,400
KK ShtimeBageri80280343Ndertimi i kanalizimit ne fsh. Belinc dhe rregullimi i rrugeve ne fsh. : Belinc, Reçak (lagjja haxhiaj), Davidovc dhe rruga Shefket Muhadini ne Shtime2011-07-16499,889
KK GraçanicëBageri80280343Ndërtimi i parkut për fëmijët para Qendrës së Kulturës në Graçanicë2013-02-2859,948
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rruges ne fshatin Surkish – faza II2011-09-22138,988
KK PrishtinëBageri80280343Ndërtimi i rrugës nga rruga magjistrale Prishtinë – Gjilan – krahu i djathtë te pompa e benzines “Mili Petrol 2” ne Hajvali2013-11-04273,733
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i rrugës në fsh. Reznik - Shallc2011-07-0781,952
KK VushtrriBageri80280343Riasfaltimi i rrugës Stanofc i Poshtëm – Hekurudhë – Prellluzhë2011-01-0765,722
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i pesë rrugëve lokale në zona rurale.2014-03-18170,073
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i rrugëve lokale, sipas Lot: 1 dhe 22011-07-26153,654
KK VushtrriBageri80280343Asfaltimi i rrugës lokale Bukosh – Taraxhë ( vazhdim ndërtimi )2013-07-1663,060
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rrugës ne Godishnjak(faza II) L=3758.68 m2011-09-06198,561
KK FerizajBageri80280343Asfaltimi i rrugës Softaj – Rahovicë2013-05-04299,832
KK FerizajBageri80280343Asfaltimi i rruges ne Fshatin Gaqk drejt Burrnikut dhe riparimi i rruges egzistuese te Fshatit Gaqke2012-05-31169,886
KK ObiliqBageri80280343Rregullimi i rrugës Mazgit - Magjistrale2011-07-09173,858
KK PrishtinëBageri80280343Rikonstruimi i rrugëve me asfaltë në Prapashticë-Lagja Cubaj dhe Govorët2013-08-02124,841
KK LipjanBageri80280343Asfaltimi i rruges ne fshatin Sllovi2012-07-08343,809
KK PodujevëBageri80280343Asfaltimi i rrugës ne Bajqinë(lagja Ismajli)2011-05-26159,312
KK FerizajBageri80280343Asfaltimi i rrugës ,,Fan Noli,, në Ferizaj2011-07-2849,504
Mustafë Bajraktari Bajraktari + Vushtrri 500 PDK 2009 1 123,287

Company tenders: Bajraktari

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTBajraktari70233118PUNIMI I TROTUARIT RUNIK2009-10-30123,287
Basri Kqiku Bejta Commerce + Gjilan 10,000 PDK 2009 9 8,563,098

Company tenders: Bejta Commerce

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTBejta Commerce70038754Ndertimi i rruges regjionale R (105) Palac-Vushtrri , pjesa e I prej km 0+000 deri 8+583,06 dhe pjesa e II-të prej 8+583,06 km deri 17+588.602008-05-131,677,786
MTPTBejta Commerce70038754Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës : Zajqec-Tuxhec ,L=6,547.71 km2008-09-041,043,543
MTPTBejta Commerce70038754NDËRTIMI I RRUGËS REGJIONALE R209 BRESALC=KISHNAPOLE –GADIME – VRELLË L=17.17 Km2009-02-084,824,214
MIBejta Commerce70038754Asfaltimi i Rrugës lokale Shkabaj - Gllanasellë2012-11-16437,273
Qendra e Kosovës për Siguri Publike, Edukim dhe ZhvillimBejta Commerce70038754ASFALTIMI I POLIGONIT PËR STËRVITJE TË NGASËSVE EMERGJENT2011-08-0855,404
KK KamenicëBejta Commerce70038754ASFALTIMI I RRUGËVE NË FSHATRA-MUHAGJERËT E TOPANICËS DHE BEHAJT E ROGAÇICES2011-10-03175,430
KK KamenicëBejta Commerce70038754Asfaltimi i rrugëve në qytet me pjesëmarrje të qytetarëve2011-09-1668,039
KK PodujevëBejta Commerce70038754Asfaltimi i rruges në Kerpimeh (lagjja Kastrati) faza II, L=4300m’2011-05-09218,882
KK PodujevëBejta Commerce70038754Asfaltimi i rrugës në fshatin Llapashticë, lagjet “Lisi i madh”, “Hodollet”, “Bajraktaret”2012-08-3162,527
Ismet Kunushevci Beni - Com + Prishtine 4,900 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,900 euro, në vitin 2010: 3,000 euro 16 19,207,084

Company tenders: Beni - Com

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTKalabria,Beni - Com80387300,80303122Mirëmbajtja dimërore e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Kosovës Regjioni I Prishtines A2008-09-24618,987
MTPTBeni - Com,Eskavatori80303122,70037671Zgjerimi i rrugës M2 (Prishtinë – Mitrovicë ) segmenti Prishtinë – Shkabaj2008-07-304,266,234
MTPTBeni - Com80303122Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës për Jezercë , L= 7.270m2008-04-15950,023
MIBeni - Com80303122Zgjerimi i Rrugës M2 – Milloshevë-Segmenti: Milloshevë-Vushtrri (sektori: Milloshevë-Lum i Madh), Lot 1, Lot2 dhe Lot42013-05-314,869,943
MIBeni - Com,Eskavatori80303122,70037671Ndërtimi i rrugës - Kuqishtë -Bogë ,L=8509 m2011-11-183,152,497
MTPTABB,Beni - Com70291252,80303122NDËRTIMI I TRAFOSTACIONEVE, STABILIMENTEVE PËRCJELLËSE DHE KOMPLETIMI I NDRIÇIMIT PUBLIK NË RRUGËN NACIONALE M9, SEGMENTI: PRISHTINË – SLLATINË DHE RRUGA NACIONALE M2 SEGMENTI: PRISHTINË – UDHËKRYQI TE “QMI-JA” DHE SEGMENTI PRISHTINË-SHKABAJ2010-12-27259,727
MTPTBeni - Com,Trasing Group,ABB80303122,70323510,70291252NDËRTIMI I RRUGËS STROFC-BEQUK-MIHALIQ (K.K VUSHTRRI2010-11-26616,602
MTPTBeni - Com80303122NDËRTIMI I RRETH RROTULLIMIT – OBILIQ (rrugë kryqi Shkabaj2009-09-302,745,984
KK VushtrriBeni - Com80303122Riasfaltimi i rrugëve lokale në fsh. Prelluzhë2012-11-079,225
KK PrishtinëBeni - Com80303122Asfaltimi i rrugës në Keqekollë-lagja Kaqot2011-07-25244,239
KK Fushë KosovëBeni - Com80303122Hapja e puseve për ujë të pishëm për nevojat e qytetarëve në qytetin e Fushë Kosovës dhe në fshatra2011-10-0710,234
KK VushtrriBeni - Com80303122Asfaltimi i rrugëve lokale, sipas Lot: 1 deri Lot 52011-07-1368,304
KK VushtrriBeni - Com80303122Rregullimi me zhavorr i rrugëve të rendit të IV-të2011-11-097,085
KK MitrovicëBeni - Com80303122Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugëve:F.Ibër-Shipol;S.Gashi-Vaganicë;E.Duraku-Shipol dhe fsh.Vërrnicë.2012-12-0434,932
KEK Beni - Com80303122Shërbime ndihmese ne largimin e djerrinës ( sipas nevojës )2012-01-18165,300
KK PrishtinëBeni - Com80303122Ndërtimi i rrugës “Enver Maloku-pjesa e parë2013-04-241,187,768
Person Juridik Burimi + Malisheve 4,000 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 3,000 euro, në vitin 2010: 1,000 euro 2 12,953,264

Company tenders: Burimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTEurokos,Drenica,Burimi 70363247,70479877,80140207Ndërtimi i rrugës ; Magure-Shalë- Kleçkë - faza e II-të2008-09-186,836,256
MTPTEurokos,Burimi ,Drenica70363247,80140207,70479877ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-076,117,008
Person Juridik Clirimi + Prizren 50 LVV 2011 6 3,166,168

Company tenders: Çlirimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTÇlirimi80123329Rikonstruimi i i rruges lokale,Bob - Doganaj ,pjesa, Trimor-Sopot (KK Kaçanik)2008-08-07934,756
MASHTÇlirimi80123329Renovimi i objektit në Universitetin e Prizrenit2010-04-19696,914
MTPTÇlirimi80123329ASFALTIMI I RRUGËS NË FSHATIN DRUMI I VJETËR - KORISHË2009-10-02438,465
MTPTÇlirimi80123329Rikonstruimi i rrugës lokale në fshatin Bllacë, L=2800m2009-08-27578,738
MTPTÇlirimi80123329Rikonstruimi i i rrugës lokale ,Studenqan-Dobërdolan ,prej km 0+000 deri në km 2+400 (KK Suharekë2008-11-05337,999
MIÇlirimi80123329Ndertimi i rruges : Vitomiric - Pejë2012-08-06179,296
Viktor Delia Delia Group + Tirane 500 PDK 2009 1 11,760,439

Company tenders: Delia Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTDelia Group70550512ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-0711,760,439
Person Juridik Drini Company + Prizren 100 LVV 2012 19 26,605,219

Company tenders: Drini Company

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTRSM,Drini Company ,Dreal70658046,70288833,70501589Sinjalizimi ndriçues (Vendosja e semaforëve )ne katër udhëkryqe ,rruga magjistrale M-9 Prishtinë-F.Kosovë2008-09-19196,927
MTPTRSM,Alb Building,Drini Company 70658046,0,70288833Zgjerimi i rrugës M2 (Prishtinë – Mitrovicë ) segmenti Prishtinë – Shkabaj2008-07-304,150,156
MTPTDrini Company 70288833Ndërtimi dhe Asfaltimi i rrugës : Tërpezë-Kleçkë Gjatësia L=6820m,B=5.5m2008-04-14514,330
MTPTDrini Company ,RSM,Mirusha,Albilding70288833,70658046,70868180,Ndertimi i rruges per fshatrat e Dushkajes –pjesa II –të, L= 13.314.5 (Bec -Kodrali e Becit - Cërmjan -Rashkoc - Gërgoc -Bardhaniq - Zhabel - Shqiponjë - Gllogjan i Pejës)2008-09-041,749,551
MTPTRSM,Drini Company 70658046,70288833MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20092008-09-04875,394
MTPTRSM,Drini Company ,Alb Building70658046,70288833,0MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20082008-09-04525,256
MTPTDrini Company 70288833RIKONSTRUIMI I RRUGËS REGJIONALE R113 ZHUR – RESTELICË , SEGMENTI RESTELICË – DRAGASH2009-10-30231,805
MTPTRSM,Drini Company 70658046,70288833Eleminimi i pikave të zeza në rrjetin rrugor magjistral dhe rajonal2007-10-1052,015
MIDrini Company 70288833Ndertimi i rrugës, Pozharë - Dashinoc2014-01-22565,946
MIDrini Company 70288833MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2013/2014 Regjioni Prizrenit2013-08-28894,387
MIDrini Company 70288833Ndertimi i rrugës lokale: (Prizren – Reqan) – (Pouskë – Jabllanicë)2012-06-15721,179
MIDrini Company 70288833MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2011/20212011-07-26999,999
MASHTDrini Company 70288833Ndërtimi i shkollës se mesme në Prizren2010-01-151,953,426
MTPTDrini Company 70288833Rikonstruktimin e rrugës ;Suharekë-Qendër Studençan,(K.Suharekë2010-11-191,256,293
MTPTDrini Company 70288833RIKONSTRUIMI I RRUGËS RATKOC – BRATOTIN – VRRAJAKË2009-11-23725,950
MTPTRSM,Drini Company ,Mirusha Transport70658046,70288833,70476040Asfaltimi i rrugës për fshatrat e Dushkajës -faza e III ,L= 21480 m2009-07-311,597,749
MTPTDrini Company ,Ard Group70288833,70537834ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-078,739,136
MISelect Prima,Drini Company 70808994,70288833Ndertimi i rrugës Llukë e Epërme K. Deçan2013-07-18537,744
MIDrini Company 70288833Asfaltimi i rrugës në fshatin Peqan i madh Peqan i vogël2012-11-20317,976
Reshat Kamberi Engineering + Viti 2,000 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,000 euro, në vitin 2010: 1,000 euro 3 1,735,641

Company tenders: Engineering

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTEngineering80182333Vazhdimi i punëve, ndërtimi i murit mbrojtës në sh.f. në Nebregoshte – Prizren2009-12-1623,439
MASHTEngineering80182333NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE “LETANC”-PODUJEVË2008-09-25491,648
MASHTEngineering80182333Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në Kamenicë,faza e I_rë2008-06-081,220,554
Florim Kryeziu Ferbaing + Suhareke 400 PDK 2011 2 82,088

Company tenders: Ferbaing

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTFerbaing70532581Punimi i rrethojes në shkollën “Hamit Sejdiu” në Kërpimeh Podujevë2012-08-3048,813
MASHTFerbaing70532581Punimi i pllatosë dhe murit mbrojtës në sh.f. në Gllogjan - Pejë2010-10-2933,275
Naim Besimi Getoari + Prizren 500 PDK 2009 13 6,186,870

Company tenders: Getoari

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTGetoari70130201Ndërtimi dhe Asfaltimi i Rrugës .Dragobillë-Shkozë km 0+00,00-4630, b=5.5m2008-04-15365,865
MASHTGetoari70130201NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS FILLORE NË PRIZREN, FAZA E II-TË2008-06-19689,626
MTPTGetoari70130201NDËRTIMI I RRUGËS REQAN – LLUKVICË – STRUZHË2009-10-162,416,111
MTPTGetoari70130201NDËRTIMI I URAVE NË ZGJERIMIN E RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË2009-10-07687,581
MKRSGetoari70130201RENOVIMI I STADIUMIT TË QYTETIT NË PRIZREN2012-09-0884,214
KK PrizrenGetoari70130201Ndërtimi me asfalt i rrugës në fshatin Serbicë e Poshtme-Prizren2011-12-12960,606
KK PrizrenGetoari70130201Ndërtimi i rrugës Tranzit-Kfor-Serbicë e Epërme.2011-05-16763,535
KK MamushëGetoari70130201NDËRTIMI I PARKUT DHE PORTËS HYRËSE NË MAMUSHË2011-07-286,000
KK DeçanGetoari70130201Rregullimi i ujësjellësit për pesë fshatra të regjionit të Vokshit2011-07-0947,521
KK MamushëGetoari70130201NDËRTIMI I URËS AUTOMOBILISTIKE MBI LUMIN “TOPLLUHA”NË MAMUSHË-FAZA E DYTË2011-07-2735,000
KK SuharekëGetoari70130201Ndërtimi i rrugëve lokale ne fshatin Terrnje2012-10-1932,840
KK MamushëGetoari70130201Rregullimi i rrugëve fushore dhe pastrimi i lumit “Toplluha” në Mamushë2011-09-239,331
KK PrizrenGetoari70130201Ndërtimi i Qendrës së Mjekësisë Familjare në lagjen “Jeta e Re”-Prizren2011-04-0788,640
Person Juridik Graniti + Suhareke 3,337 PDK 2009 23 619,646

Company tenders: Graniti

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTGraniti70034209Furnizimi dhe montimi i inventarit të shkollës speciale “Përparimi”-Prishtinë2011-08-1563,639
MIGraniti70034209Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me inventar2013-07-028,720
MASHTGraniti70034209Furnizim me inventar për shkolla fillore dhe të mesme2011-05-08914
MASHTGraniti70034209FURNIZIM ME INVENTAR PËR SHKOLLA FILLORE DHE TË MESME2009-11-06535
MIGraniti70034209FURNIZIM ME INVENTAR2012-12-052,394
ATKGraniti70034209Furnizim me inventar te veqantë për qendren e thirrjes, sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-së2012-12-139,970
ATKGraniti70034209Furnizimi me rafta për vendosjen e dokumenteve sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së2013-03-069,498
MFSKGraniti70034209Furnizim me mobile dhe inventar për nevojat e FSK-së dhe MFSK-së2014-05-0399,600
ATKGraniti70034209Furnizimi me inventar për zyre sipas kërkesave dhe nevojave të ATK-së2013-11-1365,400
QKUKGraniti70034209Furnizim me inventar administrativ2013-06-0810,435
ATKGraniti70034209Furnizimi me inventar për zyre dhe inventar për sallën e trajnimeve sipas kërkesave dhe nevojave te ATK-se2011-09-2992,400
KK IstogGraniti70034209BLERJA E BANKAVE DHE KARRIKAVE PER NEVOJA TE SH.F.’BAJRAM CURRI’-ISTOG2011-12-122,990
Sekretariait i Komisionit Qendror te ZgjedhjeveGraniti70034209Furnizimi me inventare2011-11-087,895
KK FerizajGraniti70034209Furnizimi me inventar për nevojat e Komunës, QKMF-së, QPS-së, bibliotekës, shkollave dhe BZ të Komunës së Ferizajt2012-08-234,967
KK PejëGraniti70034209Furnizimi me inventar të nevojshem – orendi për zyre për ShCK- Pejë2013-12-187,579
KK SuharekëGraniti70034209Blerja e mobileve dhe pajisjeve për administratë – arsim dhe shëndetësi2012-11-234,779
MTIGraniti70034209Furnizim me Inventar për nevojat e MTI-së2012-08-083,358
Zyra e KryeministritGraniti70034209Furnizim me Inventar2014-01-2217,852
Kuvendi i KosovësGraniti70034209FURNIZIMI ME MOBILJE DHE INVENTARË PËR ZYRE NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË1,455
KEK Graniti70034209Furnizim me enerier te zyreve2011-07-1363,602
Kuvendi i KosovësGraniti70034209RENOVIMI I SALLES C-301 NË NDËRTESEN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS98,850
Prokurori i Shtetit - Zyra e ProkurimitGraniti70034209Furnizim me mobilje për Prokurorin e Shtetit2012-04-203,605
Person Juridik I Seferi + Suhareke 100 LVV 2011 3 4,862,610

Company tenders: I Seferi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTI Seferi70373100Rikonstruimi i rrugeve ne fshatin Zhur (KK Prizren )2008-10-06539,761
MASHTI Seferi70373100Ndërtimi i shkollës se mesme në Gjilan2009-11-272,128,710
MASHTI Seferi70373100Ndertimi I Shkolles se Mesme ne Dragash2009-10-302,194,139
Person Juridik I.T.K + Peje 986 PDK 2009 8 856,283

Company tenders: I.T.K

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e paisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale 20132013-08-196
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e paisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale 20142013-08-193
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e paisjeve në rrugët Nacionale dhe Rajonale 20152013-08-193
MII.T.K70508125SINJALIZIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PËR VITIN 2012 - Ritenderim2012-09-24111,213
MII.T.K70508125SINJALIZIMI DHE MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE NË RRUGËT NACIONALE DHE RAJONALE TË KOSOVËS PËR VITIN 2012 - Ritenderim2012-09-2484,219
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët magjistrale dhe rajonale të Kosovës për vitin 20132011-11-01194,003
MII.T.K70508125Sinjalizimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve në rrugët magjistrale dhe rajonale të Kosovës për vitin 2011-ndarë në tetë(8) lote2011-12-09194,003
MTPTI.T.K70508125SINJALIZIMI VERTIKAL DHE HORIZONTAL NË RRJETIN RRUGOR NACIONAL DHE REGJIONAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS2010-07-26272,833
Person Juridik Jehona + Malisheve 2,000 PDK 2009 2 1,021,727

Company tenders: Jehona

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MIJehona80063113ASFALTIMI I RRUGËS NE FSHATIN POLIQKË617,823
MTPTJehona,Alfa80063113,80270500ASFALTIMI I RRUGËS DAMANEK – QUPEVË - BUBEL2009-10-09403,904
Kastriot Fazlija Kastrioti + Shtime 1,000 PDK 2010 3 1,542,510

Company tenders: Kastrioti

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTKastrioti80004001RIKONSTRUIMI I RRUGËS SHTIME – ZBORC, FAZA II-të2008-09-29538,102
MTPTKastrioti80004001Rikonstruimi i i rruges lokale ;Shtime – Zborc2008-11-05378,132
MTPTNdertimi,Kastrioti,80004001RIKONSTRUIMI I RRUGËS BANJË – DOBRUSHË, L=3,925.65m2009-09-30626,276
Person Juridik Magjistralja + Gjilan 23,500 PDK 2009/2010/2012 Në vitin 2009: 2,500 euro, në 2010: 16,000 euro, në 2012: 5,000 euro 6 1,785,493

Company tenders: Magjistralja

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTMagjistralja70333943Mirëmbajtja dimërore e rrugëve magjistrale dhe regjionale të Kosovës Regjioni I Gjilanit2008-09-24291,251
MTPTMagjistralja70333943MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20082008-09-04697,402
MTPTMagjistralja70333943MIRËMBAJTJA DIMERORE E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE VITI 2007/2008 GJILAN2007-11-05205,896
MIMagjistralja70333943Rehabilitimi i Rrugës Roganë-Hogosht2011-07-15490,116
KK GjilanMagjistralja70333943Mirëmbajtja dimërore e rrugëve 2012/2013 në Komunën e Gjilanit ndarja në dy Lote2012-10-3080,340
KK GjilanMagjistralja70333943Rregullimi i infrastrukturëssë rrugë H.Orana, F.Agani dhe Jugu 1 - plotësim Projekti2011-09-1920,488
Jakup Berisha Merkatori + Gjilan 500 PDK 2011 7 10,044

Company tenders: Merkatori

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MIMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANITAR2012-10-080
MTPTMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANAITAR2010-03-075,977
MTPTMerkatori70115194SHËRBIMET E TRANSPORTIT HUMANAITAR2010-03-074,067
Isa Elezi P&I + Ferizaj 960 PDK 2010/2012 Në vitin 2010: 500 euro, në 2012: 460 euro 11 4,778,881

Company tenders: P&I

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTP&I80302118Vazhdimi i punimeve në objektin e shkollës fillore Begrac Kaçanik2010-06-18126,484
MASHTP&I80302118Ndërtimi i sallës sportive në objektin e ri të shkollës fillore Gjon Sereqi-Ferizaj2008-09-23259,266
MASHTP&I80302118Vazhdimi i punëve në shkollën e mesme në Firaj-Shterpë2008-10-17157,315
MASHTP&I80302118Ndërtimi i objektit të shkollës fillore Kaçanik2009-10-271,528,388
MASHTP&I80302118Ndërtimi i shkollës fillore në Firaj Shtërpc2007-12-11282,079
MASHTP&I80302118Ndërtimi i objektit të shkollës fillore në Begracë - Kaçanik.2008-06-26520,872
KK KaçanikP&I80302118Ndërtimi i murit rrethues te varrezat e dëshmorëve2011-09-1333,771
KK KaçanikP&I80302118Renovimi I katit të parë në objektin e administratës komunale2013-09-2751,378
KK KaçanikP&I80302118Punimi i varrezave të dëshmorëve në Kaçanik2012-08-2447,837
MKRSP&I80302118NDËRTIMI I PALESTRËS SPORTIVE NË KOMUNËN E DARDANËS – FAZA E II-të2011-07-13694,471
Person Juridik Shkoza F07 + Prishtine 2,500 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,000 euro, në 2010: 1,500 euro 6 4,269,254

Company tenders: Shkoza F07

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTShkoza F0770404999Ndertimi dhe Asfaltimi i rruges Suhodoll-Vidimiriq2008-10-27560,359
MTPTShkoza F0770404999MIRËMBAJTJA VERORE (RUTINORE) E RRUGËVE MAGJISTRALE DHE REGJIONALE TË KOSOVËS -20102008-09-04488,743
MIShkoza F0770404999NDËRTIMI I RRUGËS MAJAC – LUPQ I EP3RM – POPOVË – (Ritenderim)2012-10-03799,000
MIShkoza F07,Ndertimi70404999,70280703Sanimi i rrugës regjionale R105, segmenti : Klinë Brojë , L = 4.0 km2012-01-091,997,960
MTPTShkoza F0770404999Rikonstruimi i rrugës Gushavcë-Vinarc i epërm2008-05-22247,655
MIShkoza F0770404999Asfaltimi i rrugës lokale Ropotovë-Ropotski Rid, Ranillug, L=2850m2012-11-06175,537
Hashim Deshishku Sigkos + Prishtine 4,000 LDK 2010/2011 Në vitin 2010: 2,000 euro, në 2011: 2,000 euro 6 95,872

Company tenders: Sigkos

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MISigkos70249109Sigurimi i Automjeteve dhe sigurimi shëndetësor i udhëtimit jashtë vendit2011-12-2731,680
PTKSigkos70249109Sigurimi i Autopergjegjesise per automjete2014-03-0442,468
KK NovobërdëSigkos70249109Sigurim një vjeqar i verave te institucioneve te k.k.Novobërdë2011-07-275,196
KK RanillugSigkos70249109Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve2012-04-304,559
AKPSigkos70249109Sigurimi Kasko – i Automjeteve te AKP-se2011-07-235,071
KK RanillugSigkos70249109Sigurimi dhe redjistrimi i automjeteve2014-07-056,898
Xhavit Pacolli, Behgjet Pacolli Siguria + Prishtine 5,915 AKR 2010/2011/2012 Në 2010: 1,000 euro, në 2011: 3,000 euro, në 2012: 1,915 euro 5 61,304

Company tenders: Siguria

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MISiguria70167671Sigurimi i Automjeteve dhe sigurimi shëndetësor i udhëtimit jashtë vendit2014-02-1814,523
AKPSiguria70167671Sigurimi i Veturave të AKP-së me TPL dhe TPL+2013-12-044,259
Komisioni Rregullativ i Prokurimit PublikSiguria70167671Sigurimi i automjeteve zyrtare2013-01-231,540
Policia e KosovësSiguria70167671Aneks kontrate për sigurimi i Automjeteve të Policisë së Kosovës2013-07-2016,664
TrepçaSiguria70167671Shërbime të sigurimit të punëtorve2013-02-1524,318
Person Juridik Stublla + Lipjan 9,700 PDK 2010 4 5,398,941

Company tenders: Stublla

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTStublla70401708Ndërtimi i shkollës fillore në Raushiq-Pejë2013-03-061,251,973
MASHTStublla70401708Ndërtimi i shkollës se mesme në Lipjan2010-01-151,682,533
MASHTStublla70401708NDËRTIMI I OBJEKTIT TË SHKOLLËS SË MESME NË PRISHTINË2008-10-301,887,651
MASHTStublla70401708Ndërtimi i objektit të shkolles fillore në Llukar –KK. Prishtinë2007-10-22576,784
Florim Zuka Tali + Gjilan 20,100 PDK/LVV 2009/2010/2011/2012 PDK-20000, LVV-100; Në vitin 2009 për PDK-në 8,000 euro ; Në vitin 2010 për PDK-në 10,000; Në vitin 2011 për PDK-në 2,000 euro ; Në vitin 2012 për LVV 100 euro 14 14,369,241

Company tenders: Tali

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTTali70166508ASFALTIMI I RRUGËS POGRAGJË - DOBROSIN2008-10-221,121,434
MTPTTali70166508Hartimi i Projektit kryesor për zgjerimin e rrugës Magjistrale M9 Prishtinë – Pejë, segmenti rrugor Udhëkryqi F.Kosovë-Udhëkryqi Arllat L = 25 km2008-05-16576,345
MTPTIntegral,Eurokos,Tali70046998,70363247,70166508Zgjerimi i Rrugës Magjistrale M2: Prishtine – Hani i Elezit, Segmenti: Vazhdim i zgjerimit nga Çagllavica deri te udhëkryqi M2&M25-“QMI2007-12-182,156,075
MITali70166508MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2013/2014 Regjioni ; Gjilan2013-12-051,399,527
MITali70166508RIKONSTRUIMI I RRUGËS: PREKOFC – MAREVC – FLOTACIONI I VI-TË – KRILEVË2012-11-081,717,726
MITali70166508Rehabilitimi i rrugës R125,pjesa Batllavë – Orllan : nga km 9+650 deri km 16+800 , L= 7.15 km2012-06-22752,417
MITali70166508MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2011/20192011-07-261,145,075
MITali70166508MIRËMBAJTJA VERORE DHE DIMËRORE E RRUGËVE NACIONALE DHE REGJIONALE TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2011/2018 GJILAN2011-05-101,236,849
MTPTTali70166508RIKONSTRUIMI I RRUGËS HOGOSHT – KOPERNICË2009-10-06410,152
MTPTTali70166508Asfaltimi i rrugës lokale - Muçivërc -Dajkoc-Qarakoc-Kolloleq2008-12-05410,131
MTPTTali70166508Asfalltimi i rruges ; Karaqevë e Poshtme - Muhovc2008-11-05149,635
MTPTTali,Eurokos,Integral70166508,70363247,70046998ZGJERIMI I RRUGËS M2 ,pjesa Çagllavicë – M2/M25 (QMI)km 1+600 deri km 5 +200 faza e dytë, Lot I, km 5+200 deri km 8+000 – faza e dytë, Lot II2008-06-202,799,411
KK GjilanTali70166508Mirëmbajtja dimërore e rrugëve Komunën e Gjilanit2011-10-2059,963
KK GjilanTali70166508Asfaltimi i rrugëve në lagjen “Zabeli i Sait Agës”, “Arbëria” dhe disa rrugëve në qytetin e Gjilanit2013-12-09434,501
Safer Susuri, Person Juridik Vllezerit e bashkuar + Prizren 100 LVV 2011/2012 Në vitin 2011: 50 euro, në vitin 2012: 50 euro 2 9,984,483

Company tenders: Vllezerit e bashkuar

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MIVllezerit e bashkuar,Ndertimi70155872,70280703Ndërtimi i Urës në zgjërimin e rrugës Nacionale M2.Milloshevë2013-05-15682,497
MTPTGe Group,Vllezerit e bashkuar70237018,70155872ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË I NDARË NË 5 LOTE2009-10-079,301,986
Person Juridik Ndertimi + Malisheve 3,500 PDK 2009/2010 Ne vitin 2009-2000 euro, ne vitin 2010- 1500 euro 5 5,318,179

Company tenders: Ndertimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTNdertimi70280703Vazhdimi i objektit të shkollës fillore Shipol-Mitrovicë2009-07-0751,833
MIVllezerit e bashkuar,Ndertimi70155872,70280703Ndërtimi i Urës në zgjërimin e rrugës Nacionale M2.Milloshevë2013-05-15682,497
MIShkoza F07,Ndertimi70404999,70280703Sanimi i rrugës regjionale R105, segmenti : Klinë Brojë , L = 4.0 km2012-01-091,997,960
MASHTNdertimi70280703Ndërtimi i murit mbrojtës të shkolla fillore në Shtime2010-12-11285,128
MTPTNdertimi,Euro Famis70280703,70467020NDËRTIMI I URAVE NË ZGJERIMIN E RRUGËS NACIONALE M9, SEGMENTI SLLATINË-GJURGJICË2009-10-072,300,761
Person Juridik Mati com + Malisheve 1,000 PDK 2010 1 284,253

Company tenders: Mati com

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTMati com70937727NDËRTIMI I URËS NË VITI (mbi lumin Binçë2009-10-03284,253
Person Juridik Renelual Tahiri + Prizren 1,000 PDK 2012 17 1,997,280

Company tenders: Renelual Tahiri

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTRenelual Tahiri70075371NDËRTIMI I RRUGËS GREJKOC – SALLAGRAZHDË2008-05-09644,045
MIRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i nënkalimit në fshatin Zhur2013-10-17123,223
MIRenelual Tahiri70075371NDËRTIMI I RRUGËRTIMI I RRUGËS LOKALE BROD – QENDRA TURISTIKE, L=2.585 km2013-06-19313,536
MIRenelual Tahiri70075371ZGJERIMI I RRUGËS R107, SEGMENTI: VARREZAT E DËSHMORËVE – URA E LANDOVICËS2012-10-02217,421
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i rrugëve në fshatin Zlipotok - K.K. Dragash2014-09-0725,000
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndertimi me elemente betoni i rruges ne fshatin Poslishte te Prizrenit2011-10-2413,111
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në lagjen Ilaz Kuka2014-08-07206,566
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i rrugëve në fshatin Lubizhdë e Hasit - Prizren2011-05-07105,170
KK DragashRenelual Tahiri70075371Asfaltimi i rrugës në fshatin Orçushë – K.K. Dragash ( L= 1200 m )2013-07-3089,577
KK PrizrenRenelual Tahiri70075371Ndertimi me elemente betoni i rruges ne fshatin Landovic te Prizrenit2011-07-0979,929
KK DragashRenelual Tahiri70075371Asfaltimi i rrugës në fshatin Lubovishtë – K.K. Dragash (L= 500 m)2012-07-0523,303
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubezimi i rrugëve dhe rregullimi i ujerave atmosferik në fshatin Radeshë - K.K. Dragash2014-08-0540,000
KK DragashRenelual Tahiri70075371Ndërtimi i urës në fshatin Krushevë - K.K. Dragash2013-04-309,994
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i rrugës në fshatin Mlikë - K.K. Dragash2012-12-0610,720
MAPLRenelual Tahiri70075371Krijimi i kushteve për zhvillimin e turizmit dhe mbrojtjes se ambientit nëpërmes ndërtimit te vendpikniqeve ne komunat: Prizren, Dragash dhe Mamush2012-08-0659,951
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i rrugës në fshatin Kosavë – K.K. Dragash2012-09-1820,876
KK DragashRenelual Tahiri70075371Kubëzimi i një pjese të rrugës në fshatin Zaplluxhe – K.K. Dragash2012-03-2914,858
Person Juridik Timi Kershko + Malisheve 1,000 PDK 2009 1 5,792,435

Company tenders: Timi Kershko

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTTimi Kershko,Ahn Group70506270,70537362ZGJERIMI I RRUGËS NACIONALE M2, SEGMENTI PRISHTINË-UDHËKRYQI (M2- R1202009-10-075,792,435
Person Juridik Hib Petrol + Ferizaj 500 Fer 2010 5 201,350

Company tenders: Hib Petrol

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MASHTHib Petrol70249534FURNIZIMI ME DERIVATE TË NAFTËS2008-12-060
MIHib Petrol70249534Furnizimi me derivate të naftës për nevoja të MI-së2013-09-301,350
MASHTHib Petrol70249534Furnizimi me karburante për vetura2013-04-06200,000
MASHTHib Petrol70249534Furnizim me derivate të naftës2010-06-070
MTPTHib Petrol70249534FURNIZIM ME DERIVATE TE NAFTËS PËR AUTOMJETET E MTPT-së2010-08-180
Person Juridik Sed Tours + Prizren 1,000 PDK 2012 5 1,185,731

Company tenders: Sed Tours

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTSed Tours80121083Asfaltimi i rrugës ne fshatin Caparc (K.K Prizren )2008-08-08599,858
MTPTSed Tours80121083ASFALTIMI I RRUGËS PIRANË – MAMUSHË, L=2500m2009-10-30186,906
MTPTSed Tours80121083Rikonstruimi i rrugës Regjionale ( R 205 ); Piranë-Mamushë2007-06-08217,730
Kompania për Menaxhimin e Deponive ne KosovëSed Tours80121083Riparimi i infrastrukturës dhe ujrave te zeza neper deponit e KMDK-së-Ritender121,840
KK PrizrenSed Tours80121083Ndertimi me elemente betoni i rrugeve Pllanjan – Pousko te Prizrenit2012-10-1759,397
Blerim Kuçi Hidroterm + Suhareke 20,000 AAK 2010 3 3,895,728

Company tenders: Hidroterm

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MTPTHidroterm70035994SANIMI I URËS NË RRUGËN REGJIONALE R106 (Pejë – Kullë) në km 21. 52008-08-0670,381
MTPTHidroterm70035994Ndërtimi dhe asfaltimi i rrugës , Buqe & Plavë2008-05-05373,697
MAPHidroterm70035994Ndërtimi i ndërtesës se MFSK-se2011-04-083,451,650
Rrustem Rukolli R&Rukolli + Skënderaj 5,000 PDK 2009 12 21,843,595

Company tenders: R&Rukolli

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK SkenderajR&Rukolli70222353Ndërtimi i shkollës se mesme Gjimnazi“Hamëz Jashari “në Skenderaj2013-06-241,895,607
KK SkenderajR&Rukolli70222353Faza e dytë e rregullimit te shtratit e lumit Klina në Skenderaj2013-07-18232,683
KK MitrovicëR&Rukolli70222353Ndertimi dhe asfaltimi i rruges në fshatin Koshtovë2011-10-22420,439
MBPZHRR&Rukolli70222353Renovimi i objektit të laboratorëve të Institutit Bujqësorë të Republikës së Kosovës2012-12-07119,007
KK VushtrriR&Rukolli,Vellezerit e Bashkuar70222353,Ndërtimi i urës mbi lumin Silnica, në fsh. Prelluzhë2011-08-08384,279
MEFR&Rukolli70222353Ndërtimi i fabrikës për përpunimin e ujit ne qytetin e Vushtrrisë2010-10-288,273,653
Mustafë Shala Adea Group + Gjilan 2,577 PDK 2010/2011 Në vitin 2010: 597 euro; në vitin 2011: 1,980 euro 2 34,399

Company tenders: Adea Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MPBAdea Group70873664Furnizimi me ujë natyral të pijes- ritender2014-05-2218,399
Drejtoria e Përgjithshme e PolicisëAdea Group70873664Furnizim me uje ne gallona2013-04-2916,000
Rexhep Limani AgroCoop + Shtime 1,000 PDK 2010 3 318,128

Company tenders: Agrocoop

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a.Agrocoop80105576Mbjellja e Gjelbrimit në Nënstacionin Prizreni 22013-10-259,455
Hortikultura Agrocoop80105576Furnizim me Fidane2013-09-26300,000
UPAgrocoop80105576Furnizim me fidane Rrapi2013-04-298,673
Nehat Mustafa Altavia Travel + Prishtine 1,000 PDK 2011 6 822

Company tenders: Altavia Travel

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Komisioni i Pavarur për MediaAltavia Travel80329849Shërbimet për rezervimin e e biletave për të udhëtuar jashtë vendit2012-06-260
MKRSAltavia Travel80329849Shërbimet për rezervimin e e biletave për të udhëtuar jashtë vendit per nevojat e MKRS2013-03-21450
KK GjilanAltavia Travel80329849Kryerja e shërbimeve-sigurimi i biletave me aviokompani2014-02-270
Autoriteti i Aviacionit Civil të KosovësAltavia Travel80329849Shërbimet e rezervimit te biletave për udhëtimit jashtë vendit2012-08-220
MBPZHRAltavia Travel80329849Sherbime të udhëtimit me aeroplan për nevoja të MBPZHR-së2011-10-100
Dogana e KosovësAltavia Travel80329849Shërbimet e rezervimit të biletave të udhëtimit jashtë vendit/vije ajrore2011-11-11372
Naim Selmani Arben-NS + Malisheve 3,000 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,000 euro, në vitin 2010: 2,000 euro 14 1,856,172

Company tenders: Arben-NS

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK ShtimeArben-NS80266375Rregullimi I shtratit te lumit Shtime2011-06-02234,635
KK MalishevëArben-NS80266375Ndertimi I shkolles "Ilmi Hoti" Caralluke2011-07-17457,257
KK SkenderajArben-NS80266375Rregullimi i shtratit lumit klina segmenti 3 ,rehabilitimi dhe sanimi i lumit si dhe ndertimi i kanalizimit fekal rreth lumit klina2013-09-23337,492
KK GraçanicëArben-NS80266375Ndertimi I ures me ndertesa banimi ne Dobrotin2013-01-0314,657
KK GraçanicëArben-NS80266375Ndërtimi i ndërtesës se administrates për kopshtin e fëmijëve në Llapnasellë2013-11-0729,887
KK MalishevëArben-NS80266375Punimi I kanalizimit ne fshatin Terpeze2013-10-2122,254
KK MitrovicëArben-NS80266375Renovimi I salles se edukates fizike ne shkollen e mesme Grang Bardhi2012-11-2242,486
KK SkenderajArben-NS80266375Vazhdimi i rehabilitimit te ujësjellsit te komunitetit serb Syrigan-Bajë2014-07-2210,000
KK SkenderajArben-NS80266375Rregullimi i shtratit lumit klina segmenti 3 ,rehabilitimi dhe sanimi i lumit si dhe ndertimi i kanalizimit fekal rreth lumit klina2013-09-23337,492
KK GraçanicëArben-NS80266375Ndërtimi i ndërtesës se administrates për kopshtin e fëmijëve në Llapnasellë2013-11-0729,887
KK ShtimeArben-NS80266375Rehabilitimi e rrugëve Carralevë –Zborc dhe ( Lagja Balaj dhe Fazliu)2013-10-078,268
KK MitrovicëArben-NS80266375Ndërtimi i Qendres Kulturore për Komunitete.2012-10-0487,381
KK ShtimeArben-NS80266375REGULLIMI I SHTRATIT TE LUMIT NË SHTIME2011-02-06234,635
KK SkenderajArben-NS80266375Vazhdimi i rehabilitimit te ujësjellsit te komunitetit serb Syrigan-Bajë2014-07-229,841
Abedin Behlul Arianiti-A + Gjilan 500 PDK 2012 3 341,099

Company tenders: Arianiti-A

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK GjilanArianiti-A80129670Sigurimi i shërbimit të pastrimit për sh.f. “Avdullah Tahiri”-Malishevë dhe sh.f. “Skënderbeu” – Përlepnicë2014-10-037,080
KK GjilanArianiti-A80129670PASTRIMI I OBJEKTEVE SHKOLLORE NË KOMUNËN E GJILANIT2012-07-25257,653
KK GjilanArianiti-A80129670Pastrimi i objekteve komunale dhe shkollore në Komunën e Gjilanit (ndarja në dy Lote)2012-03-2176,366
Rexhep Ferizi Auto Bosch + Ferizaj 2,500 PDK 2010 1 83,940

Company tenders: Auto Bosch

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KRM "PASTËRTIA"Auto Bosch80462204Furnizimi me auto pjesë për nevojat e KRM”Pastërtia”sh.a.-Ferizaj2014-03-1783,940
Person juridik Ben-af + Suhareke PDK-4400; VV-240 PDK/VV 2010/2011/2012 Në vitin 2010: 2,000 euro për PDK-në; Në vitin 2011: 120 euro për LVV, në vitin 2012: 120 euro për LVV dhe 2,400 euro për PDK-në 8 548,829

Company tenders: Ben-aF

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK SuharekëBen-aF70077761Furnizim me dhurata per vitin e Ri2011-12-220
Shërbimi Korrektues i Kosovës, Zyra e ProkurimitBen-aF70077761Furnizim me mish dhe produkte te mishit per Q. K. dhe te Q. P.2013-05-31434,240
SPITALI SHEIKH ZAYED-VUSHTRRIBen-aF70077761FURNIZIM ME UJE TE PIJES2012-02-051,099
KEK Ben-aF70077761SHËRBIME TE PËRGATITJET DHE FURNIZIMIT ME USHQIM PËR PUNËTORET E KEK SHA2012-04-270
MAPBen-aF70077761Shërbimet hoteliere në ndërtesën e Rilindjes2011-12-120
MDBen-aF70077761Furnizim me bukë dhe prodhime te brumërave për Qendrat Korrektuese dhe Qendrat e Paraburgimit2011-12-07113,490
MFSKBen-aF70077761Furnizimi, përgatitja, shërbimet me ushqim dhe artikuj ushqimore për nevojat e FSK-se2011-12-140
KK SuharekëBen-aF70077761Furnizim me ushqim ditorë për çerdhen e fëmijëve “Flutura” në Suharekë2012-02-290
Shpend Musa Cipa Protech + Viti 1,000 PDK 2010 3 42,343

Company tenders: Cipa Protech

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
UPCipa Protech70418437Furnizimi me pajisje të Teknologjisë Informative për nevojat e Universitetit të Prishtinës2012-08-2818,960
KK VitiCipa Protech70418437Furnizim me tonera për të gjitha njësit shpenzuese të Komunës së Vitisë2012-02-149,596
KK VitiCipa Protech70418437Furnizim me material të shtypur, reklamues dhe rekuizita sportive për nevojat e Administratës Komunale dhe Drejtorisë së Arsimit2011-02-0613,787
Mustafë Shala Compact Group + Gjilan PDK-2577; VV-700 PDK/VV 2010/2011 Në vitin 2010: 500 euro për LVV dhe 597 euro për PDK-në, në vitin 2011: 200 euro për LVV dhe 1,980 per PDK 5 153,831

Company tenders: Compact Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK GjilanCompact Group70038678Rregullimi i drenazhimit dhe vendosja e barit të gatshëm( të ri) në stadionin e qytetit2011-07-20151,236
KQZCompact Group70038678Furnizimi me ujë të pijshëm për nevojat e SKQZ-së2012-05-160
KK GjilanCompact Group70038678Furnizim me pajisje shtëpiake familjen e Shefket Musliut2013-06-022,595
Drejtoria e Përgjithshme e PolicisëCompact Group70038678Furnizim me ujë2012-08-220
KK GjilanCompact Group70038678Furnizim me lëndë djegëse për nevoja të shkollave, QKMF-s dhe KK-Gjilan2011-10-080
Person juridik Data Prog Net + Ferizaj 100 PDK 2009 15 1,718,796

Company tenders: Data Prog Net

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK FerizajData Prog Net70150593Furnizimi me paisje të teknologjis informative2010-04-154,415
KK FerizajData Prog Net70150593Servisimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me paisje te teknologjisë informative - komuna Ferizaj2009-09-193,786
MAPData Prog Net70150593Mirëmbajtja e sistemit te E-pasurisë2013-12-0914,850
Sekretariati i Këshillit Gjyqësor i KosovësData Prog Net70150593Shërbimet e modifikimit dhe përshtatjes së Softuerit për të Hyrat Gjyqësore (S.H.GJ) me Ligjin e ri për Gjykatat si dhe shërbimet e mirëmbajtjes- Ri-Tenderim 12012-02-2923,450
KK ShtërpcëData Prog Net70150593Furnizim dhe servisim te kompjuterave dhe fotoaparateve në bazë të specifikacionit për nevojat të Komunës së Shtërpcës2011-09-214,540
PTKData Prog Net70150593Furnizim me Storage Server dhe pajisje përcjellëse2011-12-2276,255
MAPData Prog Net70150593Avancimi i sistemit të e-Pasurisë2012-10-24155,800
KK DeçanData Prog Net70150593Softver për menagjim financiar2011-07-227,500
MFSKData Prog Net70150593Furnizim dhe instalimi me softuer per buxhet dhe financa për nevojat e MFSK-se2010-03-295,580
MSHPData Prog Net70150593Avansimi i sistemit për regjistrimin dhe licencimin on-line të bizneseve në kuadër të e-Qeverisjes58,500
MPBData Prog Net70150593Avancimi dhe Mirëmbajtja e sistemit elektronik të patentë shoferëve2013-05-3063,500
MAPData Prog Net70150593Arkivimi elektronik i dokumenteve2012-11-0987,450
MAPData Prog Net70150593Mirëmbajtja e sistemit te gjendjes civile2013-07-199,250
MAPData Prog Net70150593Avancimi dhe mirëmbajtja e sistemit të gjendjes civile2011-11-0189,450
PTKData Prog Net70150593Furnizimi me hardware, software dhe paisje percjellëse teknologjike për automatizimin e sporteleve të Postës së Kosovës2011-03-171,114,470
Hajriz Alshiqi Door -to-Door + Prishtine 1,000 AKR 2011 1 40,571

Company tenders: Door -to-Door

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Komisioni i Pavarur për MediaDoor -to-Door70797186Zhvillimi i Kampanjës sensibilizuese për transmetim digjital ne Republikën e2013-07-2440,571
Ramiz Kelmendi Elkos + Peje 20,000 AAK 2010 3 14,669

Company tenders: Elkos

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
HidrodriniElkos70142364Furnizimi me dhurata ( për lojë shperblyese)2012-04-181,569
MKKElkos70142364Dhurata per 8 Mars2014-04-153,600
MKKElkos70142364Furnizim me pako ushqimore për puntorët e MKK-së2013-12-119,500
Skender Gashi Euro Coop + Shtime 500 PDK 2010 2 12,324

Company tenders: Euro Coop

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK ShtimeEuro Coop80003927Furnizim me material ekektrik dhe sanitar për Shkolla2013-07-166,078
KK ShtimeEuro Coop80003927Furnizim me materiale elektrike dhe hidraulike2011-08-166,246
Skender Gashi Euro Coop 1 + Shtime 500 PDK 2010 2 12,090

Company tenders: Euro Coop 1

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK ShtimeEuro Coop 170040048Furnizimi me Gjenerator2011-11-082,760
KK ShtimeEuro Coop 170040048Furnizim me material për renovimin e objektit të Komunës2013-02-209,330
Zymer Veliu Euro Project Skenderaj 2,000 PDK 2010 4 118,010
Burim Govori Euro Trans + Gjilan 11,000 PDK 2010/2011 Në vitin 2010: 10,500 euro, në vitin 2011: 500 euro 2 170,401

Company tenders: Euro Trans

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK GjilanEuro Trans80408889Ndërtimi i një shesh lojrash në fshatin Kmetovce2012-08-2374,827
KK GjilanEuro Trans80408889Rregullimi i infrastrukturës në fshatin Shillovë – vazhdim projekti2011-11-1795,574
Musli Zubaku Global Project + Kamenice 400 LDK 2010 1 290

Company tenders: Global Project

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK RanillugGlobal Project70524708Mirë mbajtja e rrugëve lokale gjatë periudhës dimërore në komunën e Ranillugut2012-12-07290
Teuta Sahatqiu Idea Communication + Gjakove 1,500 LDK 2010/2012 Në vitin 2010: 100 euro, në vitin 2012: 500 euro 1 4,928

Company tenders: Idea Communication

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KRU,,Radoniqi’’SHAIdea Communication70084937Furnizim me kompjutera dhe printera2013-08-274,928
Burim Salihu Idea Consulting + Prishtine 670 AKR 2011 1 3,300

Company tenders: Idea Consulting

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Komisioni për Ndihmë JurdikeIdea Consulting70630265Dizajni I web faqes dhe sgtypaj e materialit2011-12-103,300
Vegim Gashi Komtel Project Engineering + Prishtine 2,234 AKR 2011/2012 9 1,137,262

Company tenders: Komtel Project Engineering

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
PTKKomtel Project Engineering70035611Furnizim me material për ID kartela’’2013-12-241,618
RTKKomtel Project Engineering70035611Furnizimi me UPS2014-06-0122,142
Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a.Komtel Project Engineering70035611Mirëmbajtja e CAS-it2012-03-234,901
RTKKomtel Project Engineering70035611Mirembajtja e modulit te burimeve njerezore, fanancave dhe marketingut2014-06-022,500
Operator Sistemi,Transmisioni dhe Tregu sh.a.Komtel Project Engineering70035611Furnizim rezerve me një pol te ndërprerësit 400 kV te tipit Areva GL 316 për fushën e gjeneratorit G22011-09-3047,966
Agjensioni Kosovar për Produkte MedicinaleKomtel Project Engineering70035611Furnizim me kompjuter, Laptop, UPS dhe aparat për asgjësimin e letrës2013-11-2619,637
KEK Komtel Project Engineering70035611Furnizim me: Grupe matëse multifunksionale2011-06-30231,000
KEK Komtel Project Engineering70035611Furnizim me njesore tre-fazor, gjysem indirect per konsumatoret komercial2009-12-08499,500
KEK Komtel Project Engineering70035611Furnzim me grupe matese multifunksionale2009-07-30307,998
Hashim Deshishku Lesna Prishtine 4,000 LDK 2010/2011 Në vitin 2010: 2,000 euro, në vitin 2011: 2,000 euro 2 4,399
Suada Asllani, Liburn Asllani dhe Liman Asllani Limit L&B + Prizren 1,000 PDK 2011 2 0

Company tenders: Limit L&B

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK PrizrenLimit L&B70066681Shenjezimi horizontal dhe vertikal ne Komunen e Prizrenit Tre Lloto2012-05-240
KK PrizrenLimit L&B70066681Shenjezimi horizontal dhe vertikal ne Komunen e Prizrenit Tre Lloto2012-05-240
Nuhi Provoliu Medicus + Kacanik 310 PDK 2012 1 100,000

Company tenders: Medicus

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Agjencia e Ushqimit dhe VeterinësMedicus70426977Shërbimet e praktikave veterinare në terren në Drejtorinë e DSHMK-së në AUV2012-07-13100,000
Elbasan Alidema Metali + Viti 1,000 PDK 2010 16 376,445

Company tenders: Metali

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Kompania për Menaxhimin e Deponive ne KosovëMetali80113170Furnizim me pjese te motorit per DRESSTA2012-06-045,000
KK KamenicëMetali80113170FURNIZIM ME THENGJILL2013-08-1529,000
EkoregjioniMetali80113170Furnizim me kontenjerë 1.1m3-pjesa 22012-05-2525,000
KK MitrovicëMetali80113170Furnizim me Paisje shkollore ( Banka dhe karriga)2013-03-2850,000
KK KllokotMetali80113170Furrnizimi me onventar per nevojat e Komunes Kllokot2012-11-2329,330
UPMetali80113170Furnizimi me inventar2013-09-2012,906
UPMetali80113170Furnizimi me inventar2013-09-202,020
Spitali Regjional PejëMetali80113170Furnizim me inventar medicinal dhe administrativ2012-02-0418,380
KK VushtrriMetali80113170Furnizimi dhe montimi i gomave për banka dhe karrige të shkollave2011-09-022,394
KK GjilanMetali80113170Furnizim me ulëse dhe mbështetëse të karrikave si dhe pjesa e sipërme e bankave2013-09-139,800
KEK Metali80113170Furnizim me kompezator gazrave për DGJE-TCB2013-02-2813,920
KK GjakovëMetali80113170Furnizim me banka,karriga dhe tabela shkrimi për shkolla2012-07-250
KK VitiMetali80113170FURNIZIM ME AUTO KOMBI PËR HEMODIJALIZË2011-04-0819,870
KK Fushë KosovëMetali80113170Furnizim me kontejnerë metalik për mbeturina2011-07-0721,000
KK KamenicëMetali80113170Rregullimi i nyjeve sanitare në SHF,,Metush Krasniqi” Rogaçicë2013-04-0917,825
KK VitiMetali80113170FURNIZIMI ME INVENTAR SIPAS KERKESAVE DHE NEVOJAVE TE SHKOLLAVE DHE ADMNINISTRATES2013-08-22120,000
Jeton Bytyqi Multi Business Group + Prizren 250 PDK 2011 7 123,086

Company tenders: Multi Business Group

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Spitali Pergjithshem “prim.dr.Daut Mustafa”Multi Business Group70661926Servisimi i gjeneratorve dhe riparimi ( mbështjellja ) e pompave të ujit dhe nxemjës qendrore2014-05-149,674
Spitali Rajonal GjilanMulti Business Group70661926Furnizim dhe montimi i dy aparatave per rexhistrimin e hyrje daljeve me leximin e shenjave te gishtave se bashku me monitorin me dimenzioneve te deshirushme per monitorim e kamerave2013-10-292,402
Spitali Rajonal GjilanMulti Business Group70661926Furnizimi montimi i shtat kamerave me vezhgim prej nje qendre monitoruse2013-10-296,963
KK MamushëMulti Business Group70661926Mirëmbajtja e rrjetit elektrik të ndriçimit publik dhe ndërtesave institucionale të Komunës së Mamushës2013-07-145,000
KK RahovecMulti Business Group70661926NDËRTIMI I RRUGËS NË FSHATIN DEJNË2014-06-2929,422
MAPLMulti Business Group70661926Ndërtesa e ish ”Rilindjes”, kati i 12, Salla nr.1220, Departamenti i Prokurimit MAPL, Prishtinë2012-06-0859,951
Spitali Regjional PrizrenMulti Business Group70661926Servisimi i gjeneratorve dhe riparimi ( mbështjellja ) e pompave të ujit dhe nxemjës qendrore2014-05-149,674
Safet Sinani Ndertimi + Skenderaj 2,000 PDK 2010 4 276,190

Company tenders: Ndertimi

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK DrenasNdertimi70555328PASTRIMI DHE LARJA E RRUGËVE TE QYTETIT GJATË SEZONES VERORE2014-07-155,557
KK SkenderajNdertimi70555328Asfaltimi i rrugëve në lagjet Shabanaj –Lanaj –Bekteshi –Gecaj në Llaushë.2013-05-28192,171
KK Fushë KosovëNdertimi70555328Asfaltimi i rrugëve në Fushë Kosovë2012-12-0349,181
KK DrenasNdertimi70555328Asfaltim i rrugës në fshatin Zabel të Ulët dhe Fushtice2014-06-1129,281
Hashim Deshishku,Kadri Shalaku,Agim Deshishku NLB Prishtina + Prishtine 7,000 LDK 2010/2011 Në vitin 2010: 2,000 euro, në vitin 2011: 5,000 euro 1 0

Company tenders: NLB Prishtina

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
TrustiNLB Prishtina70053484Shërbimet bankare për tërheqjen me faza të kontributeve pensionale Ri-tender2011-07-300
Shkelzen Jusaj Petrol Company + Fushe Kosove 20,000 AAK 2010 15 5,777,310

Company tenders: Petrol Company

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
PTKPetrol Company70407467Furnizim me Karburant2012-03-131,475,721
PTKPetrol Company70407467Furnizim me Karburante per Mjetet Motorike2011-12-121,554,589
KK KlinëPetrol Company70407467FURNIZIM ME NAFTE PER NGROHJE - RITENDER2013-09-2574,400
Spitali Regjional PejëPetrol Company70407467Furnizim me mazut2013-08-26398,406
UPPetrol Company70407467Furnizim me naftë dhe derivate te naftës për nevojat e Universitetit të Prishtinës2012-02-130
MPMSPetrol Company70407467Furnizim me Derivate për Nevojat e MPMS-Rishpallje2011-10-1441,813
KK PrizrenPetrol Company70407467Furnizimi, me karburante për nevojat e Komunës së Prizrenit2014-01-10500,000
MPMSPetrol Company70407467Furnizim me derivate për nevojat e MPMS2013-10-0847,981
MFSKPetrol Company70407467Furnizimi me nafte, benzene dhe propan butan per nevojat e FSK-se dhe MFSK( e ndare ne dy lot)2013-07-151,100,000
MFSKPetrol Company70407467Furnizimi me nafte, benzene dhe propan butan per nevojat e FSK-se dhe MFSK( e ndare ne dy lot)2013-07-1550,000
RTKPetrol Company70407467Furnizim me karburante për nevojat e RTK-së2011-12-20454,500
TrustiPetrol Company70407467Furnizim afatgjate me naftë2011-09-280
KK RahovecPetrol Company70407467FURNIZIM ME DERIVATET E NAFTËS PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË RAHOVECIT2014-07-0170,000
TrustiPetrol Company70407467Furnizim afatgjatë me naftë- Ri-tender2012-10-100
Zyre Rregullatore per Ujesjelles dhe MbeturinaPetrol Company70407467Furnizim me derivate te nftes dh ete benzines per Automjete,gjeneratore,nxemje qendrore.2012-11-069,900
Person juridik Plus Market + Ferizaj 200 VV 2011/2012 Në vitin 2011: 100 euro, në vitin 2012 : 100 euro 2 11,178

Company tenders: Plus Market

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
Sherbimi Profesional i Shendetit Mendor-ShtimePlus Market80055323Furnizimi me material higjenik per QIRSKP-Shtime2014-03-029,928
BifukarcioniPlus Market80055323Furnizim me dhurata ,punetoreve per vitin e ri2014-06-011,250
Milaim Abdullahu Santefarm + Prishtine 2,000 AKR 2010/2011 Në vitin 2010: 1,000 euro, në vitin 2011: 1,000 euro 25 1,363,112

Company tenders: Santefarm

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MSHSantefarm70363998Furnizim me tenofovire2013-07-2790,702
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-2414,906
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-2453,244
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-24384
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-24119,575
MSHSantefarm70363998Furnizim me produkte farmaceutike nga L.E2013-12-24419
MSHSantefarm70363998Furnizim me citostatik nga L.E2014-07-1418,433
MSHSantefarm70363998Furnizim me citostatik nga L.E2014-07-14217,198
MSHSantefarm70363998Furnizim me citostatik nga L.E2014-07-141,282
MSHSantefarm70363998Furnizim me Cerezyme” nga Genzyme Europe BV. kompani e Sanofi Group per produktin Cerezyme, sipas marrëveshjes "Ndarja dhe angazhimi per trejtimin e pacienteve Gaucher ne Republikën e Kosovës2013-05-28297,160
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-319,024
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-3122,896
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-3115,393
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-3124,157
MSHSantefarm70363998Furnizim me penje kirurgjik te L.E2012-12-1129,290
MSHSantefarm70363998Furnizim me penje kirurgjik te L.E2012-12-1111,423
MSHSantefarm70363998Furnizim me penje kirurgjik te L.E2012-12-113,695
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-14128
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1410,579
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1457,022
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1424,480
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-147,511
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna nga Lista Esenciale2014-07-1411,268
MSHSantefarm70363998Furnizim me terapi për pacient me HIV-AIDS2012-07-1834,110
MSHSantefarm70363998Furnizim me barna dhe material shpenzues nga L.E të MSH - Ritender2011-03-31288,833
Fadil Shalaku Shala Trade + Obiliq 2,000 LDK 2011/2012 Në vitin 2011: 1,000 euro në vitin 2012: 1,000 euro 1 0

Company tenders: Shala Trade

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
ANP “Adem Jashari”Shala Trade70019665Sherbimet e Shpedicionit - Rikuotim2012-11-080
Person juridik Teknika 2001 + Prizren 1,000 PDK 2012 2 108,600

Company tenders: Teknika 2001

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MKKTeknika 200180264917Furnizim me kubëza për rregullimin e rrugës në hyrje të Glloboçicës2012-10-309,600
KK PrizrenTeknika 200180264917Ndërtimi i kanalizimit ne fshatin Dedaj te Hasit Kk Prizren2012-10-1899,000
Person juridik Vellezerit Jaha + Malisheve 2,500 PDK 2009/2010 Në vitin 2009: 1,500 euro, në vitin 2010: 1,000 euro 1 3,116

Company tenders: Vëllezërit Jaha

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK MalishevëVëllezërit JahaRENOVIMI I ZYREVE TË ADMINISTRATËS SË KK-MALISHEVË2014-02-203,116
Shpend Musa Vision Project + Gjilan 1,000 PDK 2010 7 363,035

Company tenders: Vision Project

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK GjilanVision Project70605554Ndërtimi i tereneve sportiv në fshatrat e Komunës së Gjilanit2014-05-29114,466
KK RanillugVision Project70605554MIREMBAJTJA E RRUGEVE LOKALE2012-06-0726,355
KK KllokotVision Project70605554Ndertimi i shkolles ne Mogille2013-07-1770,281
CDFVision Project70605554Rehabilitimi i objektit shkollor” në fshatin Bostan, Komuna e Novobërdës2012-01-1620,590
MKKVision Project70605554Asfaltimi i rrugëve në Strezovc dhe Kamenicë2013-08-2973,022
MKKVision Project70605554Rregullimi i rrugës në Shtërpcë,pjesa I – KK Shtërpcë2014-06-2338,500
KK VitiVision Project70605554Rregullimi i Ambulancës në (Ambientin e jashtëm) në fshatinë Letnicë2012-04-1319,821
Skender Ymeri Viva Print Gjilan 2,000 PDK 2010/2012 Në vitin 2010: 1,000 euro në vitin 2012: 1,000 euro 1 173,371
Valon Tolaj Accord Investments-Sah + Prishtine 700 AAK 2012 1 28,731

Company tenders: Accord Investments-Sah

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
MAPLAccord Investments-Sah70648695Rregullimi i Parkut në brigjet përgjatë shtratit të lumit Erenik” Komuna e Junikut2012-07-1328,731
Nisret Hysenaj NXM + Suhareke 18,500 AAK 2010 4 50,802

Company tenders: NXM

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KK SuharekëNXM70165774Ndërtimi i rrugës Peqan – Semetisht faza e dytë (vazhdim )2012-12-1028,988
KK SuharekëNXM70165774Mirëmbajtja dhe renovimi i QMF-ve në kpomunë –rregullimmi i parterit te QMF së ne Leshan2011-08-252,000
KK SuharekëNXM70165774Ndërtimi i Kroi i Bardh –lagja e Brahajve- faza e dytë2012-10-0817,701
KK SuharekëNXM70165774Mirnbajtja e oblekteve shkollore –renovimi i instalimit elektrik per shkollen fillore -Budakovë2011-01-072,113
Florina Zymberi Mega + Gjilan 10 PDK 2012 3 1,078,834

Company tenders: Mega

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KEK Mega70083873Furnizim me rrula, xhunga hidrodinamik dhe pastrues shiritave për DGJE dhe DPQ2011-01-0816,707
KEK Mega70083873Furnzim me rule per shirita transportues2009-09-07877,681
KEK Mega70083873FURNIZIM ME RULE PER DPQ2008-12-01184,446
Samile Krasniqi RE Engineering Prishtine 1,000 AKR 2011 1 484,268
Avdylrrahim Krasniqi Solid Company + Obiliq 1,000 PDK 2010 12 2,795,376

Company tenders: Solid Company

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME PJESE TE DERDHURA, PLLAKA DHE KONSTRUKCIONE TE ÇELIKTA.2011-05-0833,929
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME NGJITES PER VULLKANIZIM NE TE FTOHTE2011-05-2367
KEK Solid Company70132003Furnizim me rula2011-10-0699,760
KEK Solid Company70132003Furnizim me : Reduktor me pjese rezerve te NKB SH 5002010-09-30374,443
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME REDUKTOR DHE PJESE TE REDUKTOREVE PER SHIRITIN TRANSPORTUES2010-02-09194,839
KEK Solid Company70132003Furnzim me rule per shirita transportues2010-03-30121,707
KEK Solid Company70132003Furnzim me rule per shirita transportues2009-11-23585,637
KEK Solid Company70132003Furnizim me trupa godites, segmente rrethore, katror, bulona, pllaka pancir meveshese dhe respiratorike, siguresa2009-02-09729,445
KEK Solid Company70132003Furnizim me : Rule dhe elemente lidhese per rule2009-06-01279,380
KEK Solid Company70132003FURNIZIM ME NGJITES DHE PERFORCUES PER VULLKANIZIM2008-10-28172,332
KEK Solid Company70132003Furnizimi me material te dergdhur per DPQ2008-11-07159,907
KEK Solid Company70132003Furnizim me pjese ndrimi për mullinj dhe kaldaja për TC-B(LOT.2)2008-06-0643,930
Xhavit Çollaku Unikat + Peje 400 LDK 2010 1 314,142

Company tenders: Unikat

Autoriteti kontraktues Emri i biznesit Nr. i biznesit Name Date Vlera
KEK Unikat70432008Furnizim me Mjete Mbrojtese ne Pune2009-08-31314,142

Rikërko

Preview