Home

Kjo platformë është krijuar nga organizata ÇOHU! dhe ka për qëllim të shërbej si një mjet informues për këdo që ka interesim mbi procesin e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve publik në Kosovë. Të dhënat e publikuara japin një përfytyrim të problematikave që e përcjellin këtë proces, parë nga dimensionet e luftës kundër korrupsionit. Në … Continue reading Home