Mos deklarimi i të hyrave

« Kthehu

Përveç paqartësisë së deklarimit të të hyrave, hulumtimi ka gjetur 6 raste ku të hyrat nuk janë deklaruar fare.

Në vitin 2010 zyrtari nuk ka deklaruar të hyrat vjetore.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013

Zyrtari nuk ka deklaruar të hyra për vitet 2013 dhe 2015 dhe nuk ka dhënë ndonjë shpjegim për këtë.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2011201220132016

Fejzullah Hasani

Kryetar i Gjykatës Supreme të Kosovës

Shiko profilin ››

Në vitin 2010 ka thënë se paguhet edhe nga disa burime të tjera përveç Gjykatës por nuk ka deklaruar vlera.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Edhe pse ka filluar punën si Këshilltar në KK Prishtinë në fund të vitit 2013,  zyrtari nuk e ka deklaruar si funksion në vitin 2014, dhe po ashtu as të hyrat nga kjo pozitë.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Xhavit Haliti

Nënkryetar në Kuvendin e Kosovës

Shiko profilin ››

Në vitin 2012 nuk i ka deklaruar të hyrat.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Në vitin 2013 nuk ka deklaruar asnjë të hyrë vjetore dhe nuk ka dhënë ndonjë arsye për këtë.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2011201220132015