Mos deklarimi i prejardhjes së pasurisë

« Kthehu

Problemi i mos deklarimit të prejardhjes së pasurisë, ndonëse i specifikuar në mënyrë të qartë si imperativ me Ligjin për Deklarim dhe si vepër penale me Kodin Penal të Kosovës, sërish mund të evidentohet në regjistrat e pasurisë. Nga gjithsej 71 rastet e studimit, ne kemi gjetur shkelje të kësaj natyre në tre raste. Poashtu edhe në rastet kur është deklaruar prejardhja, në shumicën e tyre pronat janë deklaruar si të blera apo të trashëguara pa ndonjë shpjegim të qartë.

Gani Shabani

Drejtor dhe sekretar në MSH

Shiko profilin ››

Për dy njësi të pasurisë së paluajtshme te prejardhja ka shënuar “ është deklaruar në vitin 2008”.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Prejardhja e pasurisë nuk është e deklaruar qartë dhe dallon nga viti në vit.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Zyrtarja nuk ka deklaruar asnjëherë prejardhje të pasurisë së paluajtshme

Formularët e deklarimit të pasurisë:

20112012201320142016