In-konsistenca me deklarimin e vitit të përfitimit të pasurisë

« Kthehu

Përveç mos deklarimit të prejardhjes së pasurisë, problemi tjetër i përafërt që është hasur në këtë hulumtim është edhe in-konsistenca me deklarimin e vitit të përfitimit të pasurisë. Gjithsej janë gjetur 7 raste me problemin e tillë. Ka raste kur  zyrtari pasuritë e luajtshme thuajse asnjëherë nuk i ka deklaruar me vitin e njëjtë të përfitimit.  

Sali Mekaj

Kryetar i Gjykatës së Qarkut në Pejë dhe kryetar i Gjykatës së Apelit

Shiko profilin ››

Pasuritë e luajtshme thuajse asnjëherë nuk janë deklaruar me vlera të njëjta dhe është ndërruar viti i përfitimit.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013201420152016

Lutfi Haziri

Deputet dhe Kryetar i KK Gjilan

Shiko profilin ››

Në një pasuri të luajtshme, viti i përfitimit në tri vite deklarohet ndryshe.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Haxhi Shala

Deputet dhe drejtor në MFSK

Shiko profilin ››

Një  veturë Mercedes nuk e ka deklaruar asnjëherë njëjtë. Viti i përftimit disa herë është deklaruar viti 2004, disa herë viti 2012.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Bedri Hamza

Ministër dhe Guvernator në BQK

Shiko profilin ››

Vitin e përfitimit të një veture e ka deklaruar “kohë pas kohe”.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201020112012201420152016

Agron Thaçi

Anëtar i bordit në Hekurudha të Kosovës

Shiko profilin ››

Zyrtari ka deklaruar dy vetura si një njësi dhe vitin e përfitimit e ka deklaruar “2005-2008”.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

2010201120122013201420152016

Bekim Jashari

Kryetar i bordit në ANP

Shiko profilin ››

Ka ndërruar vlerën dhe vitet e përfitimit të veturave kështu që ka qenë e vështirë të dihet se a janë vetura të njëjta apo ka përfituar të reja.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

201120122013201420152016

Zyrtarja nuk ka deklaruar asnjëherë prejardhje të pasurisë së luajtshme dhe në shumtën e rasteve nuk ka shënuar vitin e përfitimit.

Formularët e deklarimit të pasurisë:

20112012201320142016